Stikkord

Diverse

Fire prosent mer kjøtt kontrollert

Publisert: 29.11.2012 Oppdatert: 30.05.2018

-Betre avling, betre miljø

Publisert: 27.11.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Dette er et kort sammendrag med utgangspunkt i rapporten om husdyrgjødselspredning fra Jæren Forsøksring.

Grisegjødsel godt egnet i moderne utstyr

Publisert: 23.11.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Slangespredning og nedfellingsutstyr er dyrere enn de tradisjonelle fanesprederne. Men i varme og tørre perioder når veksten er på sitt sterkeste er det nettopp slikt utstyr som best tar vare

Grisegjødsel er gull verdt

Publisert: 23.11.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Grisegjødsla har så visst ikke tapt seg i verdi. Den er fort verdt 100 kroner per kubikkmeter, eller nesten dobbelt så mye som vi regnet tidligere, mener Jæren Forsøksring.

Klimamål i jordbruket

Publisert: 23.11.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Jordbrukets klimamålsetninger diskuteres i EU-rådet. Landbruksråd Bjørn Eidem skriver i denne rapporten at Irland går langt i retning av å ville frita landbruket fra klimaforpliktelser.

Mer nedfelling, mindre kanon

Publisert: 23.11.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Gjødselentrepenører opplever en endring i hvilken type gjødselspredning som etterspørres. Spredning i sesongen og mer nedfelling av gjødsla øker.