Publisert: 27.11.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

-Betre avling, betre miljø

Dette er et kort sammendrag med utgangspunkt i rapporten om husdyrgjødselspredning fra Jæren Forsøksring.


-Betre avling, betre miljø

Dette er et kort sammendrag med utgangspunkt i rapporten om husdyrgjødselspredning fra Jæren Forsøksring.

Med utgangspunkt i dagens priser på mineralgjødsel kan husdyrgjødsel ha en verdi på opp mot 400 kroner per dekar (5 tonn gjødsel) ved rett spredning i vekstsesongen. Men verdien kan også lett halveres. Rapporten beskriver fire løsninger for gjødselspredning:

1. Breispredning med vogn (mest vanlig)

Dette kan være en god metode hvis været er kaldt og fuktig med lite vind. Men metoden er best når den kombineres med nedmolding av gjødsla (innen to timer). Vanninnblanding eller spredning av tynn gjødsel gir bedre effekt.

2. Stripespredning.

Med stripespredning kan en spre i vekstsesongen og spredetidspunkt blir mer fleksibelt Det gir mindre stress. Metoden krever tynn gjødsel for å fungere (vanninnblanding). Men tynn gjødsel er også en fordel med hensyn til næringstap. Metoden kan kombineres med både vogn og utlegging av slanger. Det siste gir minst pakking og kan ha stor kapasitet (opp til 80-100 m3 per time).

3. Nedfelling/nedlegging

Her finnes flere metoder både skåler, slepelabb og DGI. Felles for metodene er at de er dyre og passer best ved entrepenørspredning. Men slik spreding gir mindre tap av næringsstoffer og mindre luktproblem. Spredetidspunkt blir også mer fleksibelt. Utstyret kan brukes rett på eng (eller også korn på et tidlig stadium), men det kan skade rotsonen noe. Noen mener du får en positiv effekt av ”lufting” av enga.

4. Gjødselcontainer

Bruk av en 40 m3 gjødselcontainer som mellomlager gir fordeler når en har åker/eng på ulike steder. Metoden kan kombineres med slanger og stripespredning.