Publisert: 23.11.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Grisegjødsel er gull verdt

Grisegjødsla har så visst ikke tapt seg i verdi. Den er fort verdt 100 kroner per kubikkmeter, eller nesten dobbelt så mye som vi regnet tidligere, mener Jæren Forsøksring.


Grisegjødsel er gull verdt

Grisegjødsla har så visst ikke tapt seg i verdi. Den er fort verdt 100 kroner per kubikkmeter, eller nesten dobbelt så mye som vi regnet tidligere, mener Jæren Forsøksring.

Med økte priser på mineralgjødsel har det nå blitt enda viktigere å bruke husdyrgjødsla riktig. Det er store verdier som skal håndteres, og dette handler i høyeste grad om både miljø og økonomi.

– Hvis vi tar et tall og sier at en vanlig jærgard har 1000 kubikkmeter med samla husdyrgjødsel, så representerer disse næringsstoffene verdier for mellom 80 000 og 150 000 kroner, sier Ragnvald Gramstad i Jæren Forsøksring til Svin.

Bare fosforverdiene utgjør en veldig stor del av grisegjødslas samlete verdi. I vanlig mineralgjødsel er det verdier for cirka 60 kroner per kilo fosfor. I ett tonn grisegjødsel er det cirka 1,2 kilo fosfor. Vi snakker altså om fosforverdier alene for om lag 70 kroner per tonn grisegjødsel. Hvis vi i tillegg plusser på 1,5 kilo nitrogen og 1,5 kilo kalium så er verdien av et tonn grisegjødsel fort 100 kroner.

– Dette er nesten det dobbelte av hva vi regnet med tidligere. Vi har den samme utviklinga for storfegjødsel. Mens vi tidligere regnet at en kubikkmeter storfegjødsel representerte mineralgjødselverdier for 40-50 kroner, regner vi i dag at den samme gjødselmengden fort er verdt 80-90 kroner kubikken. Mineralgjødsla har steget med langt bortimot hundre prosent i løpet av et drøyt års tid, sier Gramstad.

Gjødslingsnormene ligger der, men det er ikke alltid at bøndene i praksis svelger de tallene de ser i tabellen. Mange ønsker å ”sikre seg” ved å gi på litt ekstra. Dette kan bli ekstra galt nå som gjødsla er så dyr. Ekstra ille blir det hvis bonden i tillegg bruker feil gjødsel på grunn av manglende analyser av jord og surfôrprøver. Da kan en fort dra på seg 80 – 100 000 kroner ekstra i gjødselkostnader. Og i tillegg er for sterk eller gal gjødsling en belastning for miljøet.