Publisert: 23.11.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Grisegjødsel godt egnet i moderne utstyr

Slangespredning og nedfellingsutstyr er dyrere enn de tradisjonelle fanesprederne. Men i varme og tørre perioder når veksten er på sitt sterkeste er det nettopp slikt utstyr som best tar vare på næringsstoffene.


Grisegjødsel godt egnet i moderne utstyr

Slangespredning og nedfellingsutstyr er dyrere enn de tradisjonelle fanesprederne. Men i varme og tørre perioder når veksten er på sitt sterkeste er det nettopp slikt utstyr som best tar vare på næringsstoffene.

Grisegjødsla er ofte tynnere enn storfegjødsla, og rent spredningsteknisk er det en fordel. Tynnere gjødsel glir lettere gjennom moderne sprednings- og nedfellingsutstyr. Grisegjødsla har som regel lavere tørrstoffinnhold (3-4 prosent) enn storfegjødsla (6-7 prosent).

– Bløtgjødsel fra gris er takknemlig å spre. Den har pluss i spredningsegenskaper i forhold til storfegjødsel, som ofte må tilsettes en god del vann. For det er slik at tynnere gjødsel glir lettere i de nye systemene, sier Ragnvald Gramstad.

I valget mellom slangespredning og nedfelling av husdyrgjødsel er det mye som tyder på at økonomiske forhold vil gjøre at de fleste trolig kommer til å velge slangespredning.