Stikkord

Diverse

Norsvins konsernregnskap for 2008 viser et driftsunderskudd på kr 5.477.000, og et årsunderskudd på kr 1.657.942. Av årsunderskuddet belastes kr 625.159 fond i konsernet, mens kr 1.032.783 belastes minoritetens andel.

Det er stor forskjell i lønnsomhet i svineproduksjon avhengig av hvilken adresse du har. Beregningene viser ingen lønnsomhet i å bygge slaktegrishus på Østlandet.