Publisert: 16.02.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Nytt slaktegrishus:

Det er stor forskjell i lønnsomhet i svineproduksjon avhengig av hvilken adresse du har. Beregningene viser ingen lønnsomhet i å bygge slaktegrishus på Østlandet. 


Nytt slaktegrishus:

Det er stor forskjell i lønnsomhet i svineproduksjon avhengig av hvilken adresse du har. Beregningene viser ingen lønnsomhet i å bygge slaktegrishus på Østlandet. 

Økonomi i svineproduksjon svinger mye, og det er store utslag både for kjøttpris, kraftfôrpris og byggekostnader. Vi har regnet på dette der vi har brukt byggekostnader hvor mulighet for å få tilskudd i Innovasjon Norge er tatt med. Våre beregninger gjelder områdene Rogaland, Agder, Østlandet og Troms.  

 

På Østlandet finner vi ingen lønnsomhet i slaktegrisproduksjon med de forutsetningene vi setter. Da har vi også gitt verdien av husdyrgjødsel fra en slaktegris en tier (det er ikke gjort i de andre områdene, mer om dette i neste nummer av Svin). Vi finner i stedet at vi taper ca 15 kroner på hver slaktegris.  

 

18 kroner grise Ni Rogaland/Agder

 I Rogaland og Agder får vi en arbeidsfortjeneste på 18 kroner per slaktegris eller et totalt vederlag på 37.000 kroner. Det er lavere byggekostnader og lavere kraftfôrpris (Rogaland) som snur minus til pluss her. Per arbeidstime er 18 kr likevel ikke veldig mye. Byggekostnader (justert for tilskudd) er da 450.000 kroner lavere enn på Østlandet. I Rogaland er det 15 øre lavere kraftfôrpris enn Agder, men dette kompenseres med høyere kjøttpris der. Nå har vi fordelt merprisen Agder har i jordbruksavtalen på smågris/slaktegris. I praksis får kanskje slaktegrisprodusenten det meste av dette. I så fall blir lønnsomheten i slaktegrisproduksjon enda bedre i Agder. Eller det vil på sikt lønne seg å fore opp smågrisene fra Rogaland i Agder.

 

 Best i Troms

Troms er trolig det stedet i Norge det lønner seg aller mest med slaktegrisproduksjon. V åre beregninger gir et arbeidsvederlag på 45 kroner grisen. Det gir en timebetaling opp mot 200 kroner timen. Da er det lagt inn et tilskudd og rentestøttelån fra Innovasjon Norge på 680.000 kr i beregningene (samme som Agder). Det er også lagt inn et pluss på kjøttpris på 2 kroner, samt 25 øre høyere kraftfôrpris enn Østlandet. Byggekostnadene er satt 20 prosent høyere i Troms enn på Østlandet.

 

 I tillegg til å se på arbeidsvederlag bør mange se på likviditetsvirkningen de første årene etter bygging av et nytt grisehus. Denne blir minus for alle, men aller mest minus for Østlandet. 

 

Forutsetninger: Forforbruk 2,75 Feg per kg kjøtt slaktegris Kraftfôrpris 3 kr Kraftfôrpris Rogaland – 10 øre Kraftfôrpris Agder + 5 øre Kraftfôrpris Troms + 25 øre Kjøttpris Troms + 4 kr (fordelt slaktegris/smågris) Kjøttpris Agder+ 90 øre (ford. slaktegris/smågris) Norturatillegg er inkl. i DB tallene