Publisert: 23.02.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Revitalisering av lagsapparatet

 


Revitalisering av lagsapparatet

 

Som en konsekvens av strategiplanen, der styret skal øke sitt fokus på den forretningsmessige delen av organisasjonen, er det behov for en modernisering av lagsapparatet. Styret har derfor satt ned en komite som er gitt navnet begeistringskomiteen, ut fra Norsvins verdigrunnlag «begeistret og nyskapende». Komiteen består av Willy Finnbakk (leder), Aud Jorun Landrø, Siv Bruheim og Wenche Helseth (sekr.)

 

Komiteen skal ha som mål å videreutvikle en begeistret og nyskapende medlemsorganisasjon. Det skal vurderes hvordan vi skal klare å opprettholde gode fagmiljøer og engasjerte tillitsvalgte, der tillitsvalgte inkluderes ennå sterkere i den næringspolitiske aktiviteten. Komiteen skal vurdere hensiktsmessig struktur og finansieringen av et engasjert tillitsapparatet. Arbeidet skal baseres på at Norsvin er et SA. Saken skal diskuteres i høstens regionmøter og endelig presenteres på neste årsmøte.