Publisert: 16.02.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Norsvin Stjørdal mest på bettet

 


Norsvin Stjørdal mest på bettet

 

Det var en glad og stolt Einar Arne Holm som på vegne av Norsvin Stjørdal mottok «På Bettet»-prisen under Norsvins årsmøte i Hamar i april. Laget har arrangert en rekke vellykkede grisekaféer, hatt mange fjøsbesøk, grillfester og studieturer. Laget har også vært aktive i studiering- og strategiprosessarbeidet. Organisasjonssjef Asbjørn Schjerve i Norsvin delte ut prisen til lokallaget, og han la særlig vekt på Norsvin Stjørdals fine opplegg for nye svineprodusenter. Og i stedet for å surve da Norsvin la ned rånetestingsstasjonen på Skatval i fjor, arrangerte laget et gedigent gravøl med 80 gjester i kjelleren. Det er 30 medlemmer i lokallaget.

 

Under årsmøtet ble Johan Arnt Dahlen, Nord-Trøndelag, takket av etter seks år i Norsvins styre. Også Felleskjøpet Fôrutviklings daglige leder Torbjørn Auran fikk hyggelige hilsningsord fra Norsvins fagsjef Målfrid Narum. Auran takker nå av som daglig leder i selskapet. Han har vært med i fôrutviklingsselskapet siden starten i 1992, og dermed styrt et faglig arbeid av svært stor betydning for landets svineprodusenter.