Stikkord

Diverse

Det var fult hus da Norsvin Trøndelag arrangerte regionmøte på Backlund hotell i Levanger 29. –30. oktober. Vel 60 trøndere trosset svineinfluensaen, og tok del i faglig debatt.

Norsvin Trøndelags prosjekt «Styrking av lagsapparatet – stolt og engasjert trønder», går sin gang.