Publisert: 08.04.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Svinebønder trosset influensaen

Det var fult hus da Norsvin Trøndelag arrangerte regionmøte på Backlund hotell i Levanger 29. –30. oktober. Vel 60 trøndere trosset svineinfluensaen, og tok del i faglig debatt.


Svinebønder trosset influensaen

Det var fult hus da Norsvin Trøndelag arrangerte regionmøte på Backlund hotell i Levanger 29. –30. oktober. Vel 60 trøndere trosset svineinfluensaen, og tok del i faglig debatt.

– Hvordan er det å samle så mange svinebønder i disse influensatider, fylkesleder Aud Jorun Landrø? – For det første er det viktig å presisere at svineprodusenter ikke er mer smittefarlig enn folk flest, svarer Aud Jorun. – Forskjellen er at risikoen ved sykdom er større for oss i og med at vi kan komme i skade for å smitte dyra våre. Men etter hvert har heldigvis mange av produsentene fått vaksine, og de fleste har gode rutiner for smittevern i grisehusene. Vi mener derfor at vi ikke løper noen spesiell risiko ved å arrangere et slikt regionmøte. Dessuten er det ekstra godt å komme sammen og oppmuntre hverandre i perioder med sykdom og usikkerhet i næringa, sier Landrø.