Publisert: 08.04.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Stolt og engasjert

Norsvin Trøndelags prosjekt «Styrking av lagsapparatet – stolt og engasjert trønder», går sin gang.


Stolt og engasjert

Norsvin Trøndelags prosjekt «Styrking av lagsapparatet – stolt og engasjert trønder», går sin gang.

Dette var også temaet for de tillitsvalgte under Norsvin Trøndelags todagers samling nylig. Prosjektet dreier om å stimulere til aktivitet i lokallagene og skolere tillitsvalgte på grunnplanet. Dette er viktig for å vitalisere organisasjonen, og sørge for at den er tilpasset de endringene som stadig skjer i norsk landbruk. Fra Norsvin sentralt deltok fagsjef i Norsvin, Målfrid Narum, og styremedlem Vidar Julien.

– Norsvin er en spennende organisasjon og arbeide i, både den forretningsmessige delen av drifta med systematisk avlarbeid og eksport av genetikk til store deler av verden samt den faglige og næringspolitiske delen av arbeidet her hjemme, sier Aud Jorun Landrø. Hun er godt formøyd med arrangementet:

– Det faglige innholdet var bra, og når svinebønder kommer sammen slik som dette, er det alltid mange spennende og engasjerte diskusjoner. Nå håper jeg alle aktørene som var til stede går heim og gjør sitt for å iversette tiltakene som ble diskutert for å bedre lønnsomheta i svineproduksjonen. De rammene som næringa nå har, kan vi ikke leve med i lengden, sa hun.