Stikkord

Debatt

Hør hvorfor Ingris er viktig som verktøy for styring, resultatmåling og dokumentasjon.

Nortura melder nå at smågrisprisen går ned med 10 kroner fra mandag 26. mars.

På Norsvin SA sitt årsmøte på Hamar i dag, ble Geir Heggheim, Rogaland, gjenvalgt som styreleder.

Vi har et samfunn hvor maten er trygg og dyra har det godt. Men vi ser flere utfordringer i horisonten for både mattryggheten og dyrehelsen. 

«Vil du spille i superligaen er det ikke nok med ei super purke. Du må også ha en super røkter»