Stikkord

Debatt

Det er stadige diskusjoner rundt temaet immunkastrering av gris. Selv om det er mange som mener mye i det stille, savner jeg det store engasjementet i denne viktige saken.

«Urban agriculture» har de senere årene blitt et internasjonalt begrep. Det dyrkes mat på balkonger, på tak, i offentlige parker, i bakgårder, i åkerkanter og på byggeplasser. Konseptet slår sakte

Pølser kan gå fra å være Fy-mat til Ja-mat, dersom resepten hadde vært annerledes.

Kylling og slaktegris er to produksjoner med mange likheter. De som satser fra bunnen av vurderer ofte begge produksjonene.