Stikkord

Debatt

Sover produsentene i timen?

Publisert: 17.09.2015 Oppdatert: 30.05.2018

Det er stadige diskusjoner rundt temaet immunkastrering av gris. Selv om det er mange som mener mye i det stille, savner jeg det store engasjementet i denne viktige saken.

Det grønnes i byene

Publisert: 19.01.2015 Oppdatert: 30.05.2018

«Urban agriculture» har de senere årene blitt et internasjonalt begrep. Det dyrkes mat på balkonger, på tak, i offentlige parker, i bakgårder, i åkerkanter og på byggeplasser. Konseptet slår sakte rot her i landet også.

Pølser som Ja-mat

Publisert: 04.06.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Pølser kan gå fra å være Fy-mat til Ja-mat, dersom resepten hadde vært annerledes.

Kylling slår gris

Publisert: 02.05.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Kylling og slaktegris er to produksjoner med mange likheter. De som satser fra bunnen av vurderer ofte begge produksjonene.

Det holder ikke med prat, Sylvi!

Publisert: 17.02.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Norsk landbruk og matproduksjon er avhengig av, og har stor tillit hos norske forbrukere. Denne tilliten er bygd på bl.a. produksjon av trygg mat, beitende dyr, spredt produksjon og et åpent kulturlandskap.

Markedssituasjonen for svinekjøtt

Publisert: 16.01.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Dersom vi svineprodusenter ikke hadde redusert slaktevekta i 2013, ville vi sittet med ytterligere 5000 tonn svinekjøtt på lager. Dette ville vært katastrofe og kollaps for svinenæringa.