Grisebørs_423

Vekter og pris på slakt er omregnet til dagens slakteprosent (68). Smågrisprisene er omregnet til basisvekt 25 kg
*) Noteringspris 3 måneder tidligere.
**) Pris slaktegrisfôr, beregnes ut i fra priser siste 3 måneder.
***) April 2012: prisøkning 1,5 kr som følge av endring i smågrispris og kombitillegg.
****) Januar 2016: prisøkning 40 kr på smågris som følge av redusert kvantumstillegg.
Pris på slakt er heller ikke sammenlignbar med tidligere, siden prisoppbyggingen er endret
(justert noteringspris pga redusert kvantumstillegg).
*****) Skifte fra Format Vekst 110 til Vekst 120 i kalkylen.

Puljetillegg, kvantumstillegg, vekttillegg og omsetningskostnader er ikke inkludert i smågrisprisen i tabellen.
Puljetillegg, kombitillegg og kvantumstillegg på slakt kommer også i tillegg til prisen som oppgis i tabellen.
Alle tilleggene inngår i beregningen av dekningsbidrag.
Eventuell etterbetaling på smågris/slakt og årsbonus på kraftfôr er ikke inkludert i beregningen av dekningsbidragene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *