Stikkord

Europa

En kortere periode da det er tillatt å spre husdyrgjødsel, bedre bruk av gjødsla og høyere kapasitet er med på å øke interessen for gjødselspredning med slepeslanger i Nederland.