Stikkord

Europa

På grunn av internasjonalisering og liberalisering av verdensmarkedet spår Rabobank at europeiske svineprodusenter ikke bare vil få større konkurranse, men også nye muligheter for økt salg.  

En kortere periode da det er tillatt å spre husdyrgjødsel, bedre bruk av gjødsla og høyere kapasitet er med på å øke interessen for gjødselspredning med slepeslanger i Nederland.