3Gris_boers21

Vekter og pris på slakt er omregnet til dagens slakteprosent (68). Smågrisprisene er omregnet til basisvekt 25 kg
*) Noteringspris 3 måneder tidligere
**) Pris slaktegrisfôr, beregnes ut i fra priser siste 3 måneder
***) prisøkning 1,5 kr som følge av endring i smågrispris og kombitillegg
****) Prisøkning 40 kr på smågris som følge av redusert kvantumstillegg.
Pris på slakt er ikke sammenlignbar med tidligere, siden prisoppbyggingen er endret
(justert avregningspris pga redusert kvantumstillegg).

Puljetillegg, kvantumstillegg, vekttillegg og omsetningskostnader er ikke inkludert i smågrisprisen i tabellen.
Puljetillegg, kombitillegg og kvantumstillegg på slakt kommer også i tillegg til prisen som oppgis i tabellen.
Alle tilleggene inngår i beregningen av dekningsbidrag.
Eventuell etterbetaling på smågris/slakt og årsbonus på kraftfôr er ikke inkludert i beregningen av dekningsbidragene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *