Figur 3 Andel store kull

Figur 3: Fenotypisk utvikling av andel kull hvor antall spener er mindre enn antall levendefødte i kullet («store kull»). Figuren viser at det i 2023 bare var 3,4 prosent av kullene hos Norsvin Landsvin som kom innenfor kategorien «store kull». Antallet kull som ligger bak tallene har økt gjennom tidsperioden, og var i 2023 på 3.400 kull.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *