Publisert: 22.01.2018 Oppdatert: 22.08.2018

Stikkord: ,

Uakseptabel dyrevelferd

Mattilsynets tilsyn i Rogalands slaktegrisbesetninger viser klare brudd på dyrevelferds­regelverket, skrev Nortura i et nyhetsbrev før jul.


– Vi vet at bildene ikke er representative for majoriteten av svinebesetningene. Men like fullt vil slike bilder bidra til å rive ned tilliten til hele næringen, skriver Norturas regionsjef Øst, Karianne Røhne, og tilførselsleder for gris, Terje Nilsen, i et nyhetsbrev.

De tar utgangspunkt i at det har blitt publisert bilder som viser uakseptable dyrevelferdsforhold i forbindelse med Mattilsynets tilsynsprosjekt i Rogaland. Bildene har vist døende dyr som ligger på gulv dekket av møkk, mangel på bruk av sykebinger og isolering av syke dyr. Bildene viser også griser som ikke kan gå, og som sleper bakparten etter seg. 

«Vi vet at bildene ikke er representative for majoriteten av svinebesetningene»

- Karianne Røhne, Norturas regionsjef Øst

Nortura vil understreke viktigheten av å bruke sykebinger og isolere syke og skadede dyr, og sørge forat disse får behandling av veterinæren. Griser som har en dårlig prognose skal avlives umiddelbart. Det samme gjelder for griser som ikke er transportdyktige. Det skal være daglig tilsyn med dyra, flere ganger om dagen dersom det er syke dyr i besetningen. Grisene skal ha strø i bingen. Disse forholdene må etterleves til enhver tid. 

“Vi ønsker fortsatt å være stolte av svineproduksjonen vår, og da er det avgjørende at alle sørger for at dyrevelferden følges opp i den enkeltes grisehus slik at det til enhver tid kan tåle forbrukernes blikk”, heter det i Norturas nyhetsbrev.

 

Norsvin rystet over funn i Rogaland

Mattilsynet avdekket før jul svært dårlige forhold hos enkelte slaktegrisprodusenter i Rogaland. Norsvin er rystet over forholdene.

«Vi tar fullstendig avstand fra det dyreholdet som her avdekkes»

- Olav Eik-Nes, administrerende direktør i Norsvin SA

– Denne formen for dyrehold er helt uakseptabel. Dette er besetningseiere som ikke skal drive med gris, og de har ingenting i norsk husdyrproduksjon å gjøre, sier han.

De dårlige forholdene ble avdekket i forbindelse Mattilsynets inspeksjonskampanje i fylkets slaktegrisbesetninger, der tilsynet nå har besøkt halv­parten av slaktegrishusene i Rogaland. Tilsynskampanjen ble igangsatt som følge av bekymringsmeldinger fra Mattilsynet.

– Vi har blitt varslet om dårlige forhold, noe vi har sett veldig alvorlig på. Men funnene er dessverre enda mer alvorlige enn vi fryktet, sier Eik-Nes.

Næringa har et kontinuerlig fokus på helse og velferd, og den vanlige norske svinebonden driver en husdyrproduksjon med god dyrevelferd. Men nå spør stadig flere seg om hvordan dette kan skje? Noen fører åpenbart et husdyrhold som er langt fra det felles­skapet fremmer.

Norsk svineproduksjon omfattes som kjent av krav til bruk av strø, rotemateriale, tilsyn, behandling av syke og skadde dyr med mere.

– At dette følges opp har vi kontinuerlig fokus på i samarbeid med tilsynsmyndighetene, sier Norsvindirektøren.

Jevnlig tilsyn
Bønder med smågrisproduksjon og purker har jevnlig veterinær på besøk i forbindelse med vaksinasjon og pålagte krav om bedøvelse og smertelindring ved kastrering. Norsvin ser det som viktig å øke kravene til veterinærtilsyn i slaktegrisbesetninger.

– Vi ønsker krav om et visst antall årlige veterinærbesøk, og jobber med næringa for å få innført dette så raskt som mulig. De enkelte slakteriene har rutiner for å følge opp besetninger som ikke ivaretar dyrevelferden på en god nok måte. Norsvin vil oppfordre varemottakerne, slakteriene, til å gripe inn raskt ved mistanke om avvik. Sammen må vi på et tidligere tidspunkt fange opp produsenter som ikke driver forsvarlig husdyrhold. Hvert alvorlige tilfelle er ett for mye. Norsvin støtter derfor Mattilsynets arbeid fullt ut gjennom tilsynskampanjen.