Publisert: 14.09.2020 Oppdatert: 14.09.2020

Stikkord:

Ingris-tips

Rette opp feilregistrering

Fra tid til annen så gjøres det en feil i registreringer i Ingris.


Dyre Johan Haug, fagavdelingen i Norsvin.

 

Da er det greit å vite at det heldigvis er enkelt å rette opp igjen, eller slette lagrede registreringer.

Gå inn i det registreringsbildet hvor feilen er registrert. Bruk søkefeltet til å søke opp.

Et eksempel kan være at du har meldt ut feil purke til slakt. I dette eksemplet er 3906 meldt ut, og det er feil. Det var 3900 som skulle vært meldt ut.

Da går vi inn på bildet utmelding, og søker opp 3906.

Når den kommer opp så klikker du på «søppelkasseikonet» helt til venstre på linja. Bekreft at du vil slette, og klikk ok. Når det er gjort er det bare å registrere utmelding på purke 3900.

Samme prinsipp gjelder i alle registreringsbilder. Du søker opp registreringa i aktuelt bilde enten på individnummer, eller f.eks. i «dato fra – dato til» feltet. Klikk på søk-knappen, og data kommer fram i bildet. Da kan du som sagt enten slette hele linjer med søppelkassikonet, eller klikke i linja og gjøre ønskede endringer. Trykk på «enter» og sjekk at det kommer opp «grønn hake» helt til venstre på linja. Da vet du at det du har gjort er lagret.