Publisert: 27.06.2019 Oppdatert: 07.08.2019

Stikkord:

Klubbenummer overføres til Ingris

Klubbenummer på slakt fra Nortura har lenge blitt overført til Ingris, men nå er det også blitt tilgjengelig for slakt fra både Furuseth og Fatland.


Av Ditte Löfqvist, Ingrisrådgiver

Dette gir deg store fordeler i Ingris: Dersom du har mer enn én avdeling med slaktegris anbefaler vi at du har ett klubbenummer for hver avdeling. Om du knytter disse numrene til sine respektive avdelinger i Ingris, vil systemet gjøre jobben for deg og automatisk fordele slakt inn i ulike avdelinger ut fra klubbenummeret (kalles «Merkenummer» i Ingris).

Dette sparer deg for store mengder manuell jobb, og er helt avgjørende for å få en korrekt, nyttig og verdifull produksjonsrapport med deknings­bidrag og andre nøkkeltall for produksjonen din.

 

Hvordan setter du opp dette i Ingris?
• Logge deg inn i Ingris Tilvekst.
• Klikk på «Slakt» i venstremenyen, velg merkenr.
• Klikk på «nytt merkenr.», legg inn ditt merkenr, og klikk på lagre.

Gjør det en gang til for å legge til ytterligere ett merkenr.
• Klikk så på fanen «Avdelinger» i venstremenyen. Klikk på knappen «endre» ved den avdeling du knytte opp mot et merkenummer.
• Hak av for det merkenr du vil knytte til den aktuelle avdelingen, og gjør dette for hver avdeling som du vil knytte et merkenr til.

Klart!

Neste gang du får slaktedata overført til Ingris, vil systemet automatisk fordele de til rett avdeling og du slipper å gjøre sjøl.