Publisert: 26.01.2023 Oppdatert: 26.01.2023

Stikkord:

Ingris årsoppgjør 2022

År 2022 er historie og det er tid for statistikk, rapporter og analyser av resultater i svineproduksjonen. For at din besetning og dine data skal være med i Ingris årsstatistikk for 2022 må alt som har skjedd i 2022 være registrert innen 15. februar 2023.


Gode og fullstendige data fra din besetning er viktige for deg som svineprodusent. Men det er også viktig dokumentasjon på omfang, utvikling og resultater for svineproduksjonen i Norge. Dataene er også viktige for forskning og utvikling innen avl, helse og andre fagområder, og ikke minst prognoser for produksjon av svinekjøtt framover. Dine data inngår i større statistiske beregninger og offentliggjøres aldri uten ditt samtykke. 

Registreringer av alle hendelser i 2022 skal med, og det er viktig at dataene er så riktige og fullstendige som mulig for resultatets del. Vær spesielt oppmerksom på følgende for å unngå feil:

Purker
• Alle innmeldinger, utmeldinger, bedekning, grising og avvenninger i 2022 skal registreres – også for siste pulje i året.

• Kull som er født, men ikke avvent i 2022 skal registreres med grising.

Smågris og slaktegris
• Alle innmeldinger, salg/slakting av gris, over­føringer av gris mellom avdelinger, døde griser og fôrinnkjøp/fôrstatus/fôrforbruk i perioder/puljer/innsett som er avsluttet i 2022. 

• Status/periode slutt i 2022. Perioder som avsluttes 01.01.2023 eller senere vil først komme med i beregningene for 2023.

• Registrering av døde griser – mangler her er ofte årsaken til feil. Sjekk at du har notert alle.

• Griser inn og salg/slakt som er fordelt til feil avdeling er ofte årsak til feil i antall.

• Manglende eller ufullstendig registrering av fôr i enkelte perioder er ofte årsak til at perioder eller hele avdelinger må tas ut av årsstatistikken. Ta en sjekk slik at du har fått med alt.

Vi foretar kvalitetskontroll av data og kan ekskludere hele eller deler av besetninger ved mye feil og mangler. For å inngå i rangeringen av besetninger med smågris- og slaktegrisregistreringer, er forutsetningene at det registreres fôrforbruk og at det er registreringer for minst 80% av årsproduksjonen. For satellitter må det være registreringer for minst tre puljer for å inngå i rangeringen. For å inngå i rangeringen av besetninger med purker og purkeringer må det være registreringer for hele produksjonen i året. 

Trenger du hjelp?
Trenger du tips eller hjelp til registrering eller retting av feil, ta kontakt med rådgiveren din hos slakteriet eller fôrfirmaet ditt, eller Ingris brukerstøtte. 

Animalia overtar brukerstøtte
Fra 1. januar 2023 overtar Animalia brukerstøtten for Ingris. Der kan du få hjelp ved å sende en e-post til brukerstotte@animalia.no eller ringe 906 23 317.