Publisert: 03.07.2019 Oppdatert: 03.12.2019

Stikkord:

Hva kan hver av foreldrene bestemme om barnet etter et samlivsbrudd?

Hva hver av foreldrene kan bestemme om barnet etter samlivsbruddet avhenger av svaret på følgende spørsmål:


Nr. 7 – 2019

Har begge foreldrene del i foreldreansvaret for barnet? Har barnet delt bosted hos begge foreldrene, eller har barnet fast bosted hos en av foreldrene og samvær med den andre? Foreldrene har ulik myndighet til å bestemme forhold om barnet avhengig av hvordan følgende forhold har blitt regulert: Foreldreansvar, fast bosted og samvær med barnet.

Før man inngår en avtale om barna med den andre forelderen, anbefales at man setter seg inn i hvilke avgjørelser ulike aktuelle avtalemodeller fører til med tanke på hva man som forelder deretter enten kan bestemme på egenhånd, og hva man kan ta i del i å bestemme sammen med den andre forelderen om felles barn.

Advokater får ofte spørsmål om hva en foreldrer kan bestemme alene, og hva begge foreldrene må bli enige om for barna. For lekfolk er det ikke helt enkelt å lese svaret på dette spørsmålet ut av barneloven. Nedenfor følger derfor en oversikt over hvilke avgjørelser foreldre kan ta henholdsvis hvis forelderen har del i foreldreansvaret for barnet, hvis barnet har fast bosted hos forelderen, og hvis barnet har samvær med forelderen:

FORELDREANSVAR

FAST BOSTED

SAMVÆR

Barnets navn

Større avgjørelser i hverdagen

Aktiviteter under samvær

Barnets ekteskapsinngåelse

Barnehage

Mat og påkledning

Innmelding i trossamfunn

SFO

Leggetider

Utstedelse av pass

Fritidsaktiviteter

Tilsyn og stell

Valg av type skole

Flytting innenlands

Følge opp skole

Samtykke til adopsjon

Følge opp fritidsaktiviteter

Flytting utenlands

Venner

Avgjøres av den som har foreldreansvar.
Hvis foreldrene har felles foreldreansvar,
tas avgjørelsene i fellesskap

Avgjøres av den av foreldrene som barnet bor fast sammen med. Hvis barnet har delt bosted tas avgjørelsene av foreldrene i fellesskap.

Avgjøres av den av foreldrene som til enhver tid er sammen med barnet. Når barnet er
på samvær avgjør samværsforelder disse spørsmålene.

Mauritz Aarskog advokat og partner i Østby Aarskog Advokatfirma AS.