Publisert: 10.12.2018 Oppdatert: 10.12.2018

Stikkord:

Få oversikt over kostnadene dine

Gjennom å registrere fôr i Ingris tilvekstdel får du en god oversikt over en stor del av kostnadene i din produksjon. I p-rapporten kan du blant annet se på tall for kg. kraftfôr per kg. tilvekst.


Av Ditte Løfqvist, spesialrådgiver Ingris

Det er enkelt å komme i gang med fôrregistreringer.

Hvis du har mulighet til å lese av fôrforbruket så kan den totale mengden for en periode registreres direkte inne i perioden for en avdeling. Dette gjøres under knappen «ny registrering» ved fanen fôr.

Vill du legge inn innkjøp av fôr, og at programmet skal regne ut forbruket hos deg, begynner du med å legge til de fôrtypene du bruker under fanen fôr «mine fôrtyper». Har du en egen blanding kan du legge inn denne under «egendefinerte». Deretter registrerer du ditt innkjøp med leveringsdato, og legger inn aktuell fôrtype og avdeling for innkjøpet. Da kommer innkjøpet inn i den avdeling du har valgt og på en periode som matcher datoen. Når du senere vill avslutte perioden registrerer du hvor mye som er igjen av fôret, og programmet regner deretter ut resten!

Føltes dette vanskelig? Gå inn her, så finner du en video som viser deg hvordan du gjør det. Lykke til!