Publisert: 06.11.2020 Oppdatert: 06.11.2020

Stikkord:

Nye muligheter for fôrregistrering i Ingris

Få kontroll på fôrforbruket hos purkene

Som et viktig ledd i arbeidet med den nye purkedelen i Ingris er det nå lansert første versjon av en fôrmodul. Automatisk innlesing av fôrfaktura åpner nye muligheter for ­kontroll av fôrforbruket hos purkene dine. 


Mari Langaker, Animalia

 

Her følger litt info om ulike måter å registrere fôrforbruk på, og om hvilke nøkkeltall man kan få for sine purker. Nyheten i tilvekstdelen ved denne ­lanseringen er automatisk innlesing av fôrfaktura fra Landbrukets Dataflyt. 

Hvor begynner jeg?
For å få mest mulig utbytte av registreringene, anbefaler vi å legge inn husstrukturen med avdelinger og binger, og deretter registrere purkene inn i avdelinger eller binger etter hvor de til enhver tid står plassert i fjøset. Dette vil gi et godt grunnlag for å få riktige tall dersom man registrerer fôrforbruk etter den samme strukturen.

De som også er brukere av tilvekstdelen i Ingris er kanskje allerede kjent med registrering av fôr. Merk da at fôr og avdelinger i purke og tilvekst per nå er helt separate løsninger som ikke snakker sammen, selv om purkedelen baserer seg på de samme prinsippene.

 

Alt som omhandler fôr i ny purkedel finnes under menypunktet «Fôr» i menyen til venstre etter innlogging. Det første man må gjøre uavhengig av hvordan man skal registrere videre, er å legge inn fôrtypene man bruker på siden «Mine fôrtyper». Det er disse ­fôrtypene som blir tilgjengelige i de videre registreringsbildene for fôr. ­Produserer man eget fôr, eller om man kjøper en spesialblanding fra fôrleverandør, kan man legge inn dette under Egendefinert fôr. Pris på fôret er frivillig å registrere, men for å få ut tall på fôrkostnader må man legge inn pris på alt av fôrregistreringer. 

Hvilke valgmuligheter har jeg?

1. Manuell registrering av fôrforbruk  

Dersom man kan lese av fôrforbruket direkte fra fôringsanlegget kan man registrere dette inn som et fôrforbruk med mengde per fôrtype som er brukt over en periode. Dette kan registreres enten på besetningsnivå eller på den enkelte avdeling, binge eller purke (gjøres fra nytt individkort).

Hvis man registrerer på besetning (og ikke knytter registreringen mot en avdeling), vil alle nøkkeltall beregnes for alle purker (rekrutter, ungpurker og avlspurker). Dette kan gi en potensiell feil ved beregning av f.eks. FEn per årspurke. Vi anbefaler derfor å skille registreringene av fôr til rekruttpurker fra fôr til bedekte ungpurker + avlspurker. Dette kan gjøres ved å kun registrere fôr som går til bedekte ungpurker og avlspurker på besetningsnivå, eller ved å registrere fôrforbruk på avdelingsnivå.

2. Beregning av fôrforbruk ved registrering av fôrinnkjøp og fôrstatus

En annen variant er å med jevne mellomrom lese av/anslå mengde fôr som er igjen i silo og registrere dette under fôrstatus, og i tillegg registrere inn alle fôrinnkjøp. Da vil Ingris beregne et ­fôrforbruk ut fra dette.
Eksempel: 1. januar er det 4500 kg av et gitt fôr i silo og 1. april er det 2000 kg. I tillegg var det et fôrinnkjøp den 18. februar på 10 000 kg. Da vil Ingris beregne fôrforbruk for dette fôret til å være 12 500 kg for perioden 1. januar til 1. april.

Fôrstatus og fôrinnkjøp kan registreres på enten besetningsnivå (alle purker) eller på den enkelte avdeling. Vi anbefaler at du velger et nivå (enten besetning eller avdeling) og deretter registrerer på samme nivå hele tiden.

Merk at fôrinnkjøp enten kan registreres manuelt eller overføres fra Landbrukets Dataflyt. For å få fôrinnkjøp automatisk overført er det en forutsetning at din fôrleverandør leverer ­faktura til Landbrukets Dataflyt, og at du selv har gitt samtykke til at disse kan deles med Animalia AS.
Logg deg inn på Landbrukets Dataflyts nettsider for å gi ditt samtykke.

Per september 2020 er det bare FK Agri og Strand Unikorn som er koblet på denne løsningen.

Hvilke tall får jeg ut?
I første versjon er det laget en enkel rapportside der man får ut tall på fôrforbruk for et valgfritt tidsrom. Dersom man søker på «hele besetningen» får man aggregerte tall for alle nivå det er mulig å registrere fôrforbruk på: besetning (alle purker) – avdeling – binge – individ. Dersom man søker på en spesifikk avdeling får man kun tall som er registrert direkte på denne avdelingen.  

FEn per årpurke er det mest etterspurte nøkkeltallet når det gjelder fôr, og dette finner du også i rapporten. Dette beregnes ved å summere FEn forbrukt i perioden og dele dette på antall årspurker. Antall årspurker kommer man fram til ved å telle antall fôrdager purkene har hatt i en periode og dele dette på antall dager i den aktuelle perioden. For eksempel 1 purke i 1 dag = 1 årspurke, 1 purke i 2 dager = 0,5 årspurker. Purkene teller som årspurke fra første gang de blir bedekt som ungpurke og helt fram til de blir utrangert. 

Hva med automatisk overføring av fôrforbruk?
Vi jobber også med å utvikle en løsning som muliggjør automatisk innlesing fra fôrstasjoner. Dersom data på reelt fôrforbruk på den enkelte purke eller binge kan overføres til Ingris gir det oss mange og gode muligheter for å gi deg presise og detaljerte analyser på reelt fôrforbruk. Dette ligger i versjon 2 av fôrmodul, og det vil komme på plass mer rundt dette i 2021.

Kontakt oss
Trenger du hjelp, lurer på noe eller har innspill til oss?
Kontakt oss på support@in-gris.no eller ring 977 51 725 (08-16 hverdager). Husk at du finner brukerveiledning for ny purkedel tilgjengelig under «Hjelp» i venstre meny. 

Registrering av fôrforbruk i ny purkedel. Du registrerer forbruk per fôrtype og per avdeling («hele besetningen» betyr alle purker) eller binge. Fôrtype må først legges inn i «Mine fôr». Avdelinger og binger må først legges inn i «Husoppsett». Purkene må plasseres i avd/binge etter hvor de til enhver tid står

 

Fordeling av automatisk overført fôrfaktura i ny purkedel. Du knytter hver fôrtype som er relevant til en spesifikk avdeling («hele besetningen» betyr alle purker).

 

Når du har fordelt relevant fôr fra fakturaen, klikker du på knappen «Ferdigstill/ignorer faktura». I dette eksempelet fra en kombinertbesetning er Format Laktasjon fordelt til fødeavdelingen. Det resterende fôret tilhører Tilvekstdelen og bør derfor ignoreres i purkedelen. Samme øvelse må da gjentas i Tilvekstdelen. Der må slaktegrisfôret fordeles og purkefôret ignoreres.