Publisert: 15.10.2018 Oppdatert: 15.10.2018

Stikkord:

Ingris tilvekst

Et genialt styringsverktøy

Hvorfor skal det lønne seg for deg som slaktegrisprodusent å bruke styringsverktøyet Ingris? Jo, Ingris tilvekst er et genialt verktøy for registrering og styring av resultater i din besetning. 


Av Øystein Moen, fagrådgiver Norsvin

Lettvint å bruke
For de som husker den gamle tilvekstdelen, så var det nok mange som klødde seg i huet og kviet seg for å bruke programmet fordi det var altfor tungvint.

Slik er det altså ikke lenger. Nå som den nye tilvekstdelen har vært operativ i sju måneder, så har vi fått et styringsverktøy som har blitt mye enklere og selvforklarende slik at man får ut produksjonsrapportene raskere. Du har nå et verktøy hvor du har god oversikt over hvor mye dyr du har i fjøset til enhver tid, og hva du eventuelt har av mangler og feil i registreringene. Viktige data, som innkjøp av smågris og levering av slakt, overføres dessuten automatisk fra slakteriet. Med den nye versjonen kan du bytte sømløst mellom mobil og pc, slik at du fort­løpende kan registrere hendelser som skjer i fjøset slik som fôrinnkjøp, flytting av dyr eller avlivete dyr. På den måten er du ajour til enhver tid. Gjennom et innsett så bruker du fra 30 – 60 minutter på å registrere nødvendige data både underveis og for å lage en produksjonsrapport til slutt.

Ny fremstilling av tall
I tillegg utvikles det en ny type rapporter (se Svin 5/18 s.33 ) som vil være en supplement til den vanlig p-rapporten. De blir grafisk framstilt med kurver og figurer, og vil gi en bedre fremstilling av trender, sammenhenger og avvik i produksjonsresultatene dine. Med det nye rapport-verktøyet kan du også sammenligne resultatene dine direkte med andre grupper av produsenter, helt anonymt.

Hva med excel da?
Mange tenker kanskje slik; “Jeg klarer jo fint å beregne dekningsbidrag, tilvekst og fôrforbruk i excel eller på papir”. Ja, det går greit å beregne dette for hånd, men med en p-rapport fra Ingris så får man en større oversikt, nøyaktige beregninger og et mer helhetlig bilde av hvordan et innsett har gått. Det er ikke bare dekningsbidrag, tilvekst og fôrforbruk, men også andre nøkkeltall som kan være avgjørende for å løfte økonomien i fjøset. De kan du lese bare ved å se på en produksjonsrapport. En rapport fra Ingris er et godt grunnlag for å diskutere strategi og driftsledelse, samt videre planlegging for besetningen din i samarbeid med rådgiverne dine. 

Tenk deg at du får besøk av fôrrådgiveren. Da er p-rapporten et naturlig sted å starte for å diskutere tiltak som eksempelvis å få ned fôrforbruket på bakgrunn av nøkkeltall som dere ser mot hverandre. For eksempel å se sammenheng mellom kjøttprosent, GP7-tall (spekk og muskeltykkelse) og tilvekst opp mot fôrtyper. Med slakterirådgiveren kan du kanskje diskutere hvilken utslaktingsstrategi som gir høyest dekningsbidrag i forhold til slaktevekt, kjøttprosent og helseanmerkninger. Ingris er i tillegg en god dokumentasjon av dine faktiske resultater hvis det skulle dukke opp en forsikringssak eller en reklamasjon. Da kan du vise til tidligere resultater.

Se utvikling over tid
Som produsent må det jo også være motiverende å konkurrere med seg selv ved å få til bedre og bedre resultater, nettopp ved å se tilbake på tidligere p-rapporter og å ha noe å jobbe mot. Ja, kanskje du blir så god at du rykker opp på topp 10 lista på Ingris.

Det er bare å ringe brukerstøtte på Ingris (977 51 725), eller send en e-post til support@in-gris.no hvis du trenger hjelp til å komme i gang. Tilvekstdelen har som sagt blitt enkel og selvforklarende å bruke. 

Et regneeksempel
Under ser du en fordeling av fôrforbruk fra Ingris’ årsstatistikk. Den beste tredjedelen ligger fra 2,3 – 2,6 FEn per kilo tilvekst, mens den dårligste tredjedelen ligger på 2,8 – 3,2 FEn. Så hvor ligger du på skalaen? Har du et bevisst forhold til besetningens fôrforbruk? Som alle vet er fôrkostnaden en stor del av kostnadene. Hvis man du et ønske om høyere dekningsbidrag har du bedre utbytte av å fokusere på fôrforbruket enn å fokusere på kjøttprosenten eller smågriskostnaden. Si at du er en produsent som ligger midt på treet og har 2,7 i fôrforbruk. En reduksjon på 0,1 FEn per kg tilvekst tilsvarer 30 kr. i pluss på dekningsbidraget. Hvis du greier å redusere fôrforbruket ned til 2,5, vil du altså gå 60 kr. i pluss. Ganger du de 60 kronene med 2100 slaktegris så blir det 126 000 kr ekstra i dekningsbidraget.