Publisert: 10.06.2017 Oppdatert: 10.08.2018

Stikkord: ,

Dødfødt – eller ikke?

Ingris-tallene for 2016 viser at 7,3 prosent av de totalfødte grisene i kull er dødfødte. Det der stor variasjon mellom besetningene. Det er trolig en del feilregistreringer av dødfødte. 


Solveig Kongsrud, Norsvin

 

Bare griser som aldri har trukket pusten er dødfødte. Er du i tvil kan en enkel test kan avgjøre om en gris har vært dødfødt eller ikke.

Ingris viser at andelen dødfødte av totalfødte i Norge har sunket med 1,2 prosentpoeng de siste fem årene til 7,3 prosent i 2016. Både for statistikker, resultater og mulig problemløsing i egen besetning er det viktig at antall dødfødte registreres, og at antallet er så riktig som mulig. Tiltakene kan være helt forskjellige om du har problemer med høyt antall dødfødte, stor dødelighet i dietida eller for få totalfødte.

Feilregistrering
Det blir helt feil om vi teller opp de som lever dagen etter grising som levendefødte, og alle som plukket ut av fødebingen som har dødd i forbindelse med fødsel eller den første tid etter som dødfødte. I slike tilfeller vil det bli for få levendefødte og for mange dødfødte. Registrerer du at en del er levendefødt som faktisk var dødfødte blir det for høy dødelighet fram til avvenning. Dersom det ikke registrere dødfødte i det hele tatt blir antall totalfødte feil. Det er bare fullt utviklede griser som skal registreres som dødfødte griser. Griser som har død tidlig i drektigheten og som fødes som «steinfoster» skal ikke registreres som dødfødte, men kan registreres som antall mumifiserte (eget felt i Ingris) i forbindelse med grising.

Danskene har funnet ut at 25 prosent av de dødfødte grisene dør før grising og da ofte på grunn av infeksjoner eller plassmangel. 60 prosent av de dødfødte dør under grisingen, og som oftest av oksygenmangel. Fødselsovervåking kan være med på å redde en del av disse. De siste 15 prosent som registreres som dødfødte er feilaktig registrert som dødfødte. Disse grisene har vært levende ved fødsel, men dør kort tid etter fødsel.

Enkel test gir svaret
Den eneste måten å avgjøre om en gris har vært dødfødt eller ikke er å gjøre en enkel test med biter av lunger i et glass med vann. Du åpner den døde grisen og klipper av en bit av en av lungene og legger denne i vannglasset. Dersom biten av lungen flyter er lungevevet fylt med luft. Da har grisen pustet og dermed vært levende. Om lungebiten synker til bunns er den uten luft og grisen har vært død når den ble født.

ENKELT TEST: Flyter en bit av lungen har grisen vært levendefødt. (Foto: Seges, Danmark)

Finner du en død gris i bingen som har en tørr og oppfliset navlestreng er dette et tegn på at grisen har vært levende og beveget seg. Det samme gjelder dersom klauvene er slitt.

Ensartet registrering
For å få en ensartet registrering bør griser registreres som dødfødte hvis de er døde og ikke er mumifiserte, og ikke har trukket pusten. I Ingris skal alle kastinger/grisinger fra og med 100 drektighetsdager registreres som grisinger. Er alle fostrene døde, skal de registreres som aktuelt antall dødfødte og null levendefødte. Fostre fra kastinger tidligere enn dette registreres ikke som dødfødte.

 

//Referanse: Seges Videncenter for Svineproduction, www.vsp.lf.dk)