Publisert: 26.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

«We are impressed»

Jeg har sagt det før i denne spalten, og jeg har behov for å si det igjen. Det er et imponerende stykke arbeid som blir lagt ned i organisasjonen vår.


«We are impressed»

Jeg har sagt det før i denne spalten, og jeg har behov for å si det igjen. Det er et imponerende stykke arbeid som blir lagt ned i organisasjonen vår.

Både blant tillitsvalgte og ansatte. Norsvin er ingen stor organisasjon. Små i Norge og små i den store verden. Men det er ikke alltid størrelsen det kommer an på. Det er kraften i det som sies og blir gjort. Effektiviteten. Evnen til kirurgisk treffsikkerhet som det heter i det militære. Eller David mot Goliat. Svineprodusentene i Norge blir færre for hvert år. Allikevel blir de hørt på når noe blir sagt i fra Hamar. Mulighetene for økonomisk støtte til avlsforskning er en kamp. Likevel får vi mye ut av de små midlene som blir gitt. Pengene blir brukt effektivt på målbare prosjekter. Tenk bare på utviklingen i robuste bein for eksempel, antall spener, kjøttprosent, og kullstørrelse de siste årene. Ute i den store verden er vi også veldig små. Likevel har vi satt oss i respekt. Ikke på grunn av vår store markedsandel, men på grunn av vårt produkt. Årsaken er den proffe måten avlsarbeidet drives på, og den profesjonaliteten og fokuserte tilnærmingen vi har til utviklingen av avlsarbeidet. Norsvin Landsvin er blitt en snakkis. Det er derfor med stor ydmyk glede og stolthet jeg nå skriver min siste kommentar i Svin. Takker for mange gode og inspirerende år sammen med proffe ansatte og tillitsvalgte. Norsvin hadde nylig gleden av å være vertskap for toppledelsen i verdens nest største avlsselskap på gris. De avsluttet besøket med disse ordene:

«We are impressed»

Willy Finnbakk