Publisert: 08.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Vurdering av svinefôr i Norge og andre land


Vurdering av svinefôr i Norge og andre land

 

• Før vi skiftet til nytt energivurderingssystem på gris i Norge (FEg) for ti år siden, ble det gjort ei grundig vurdering av ulike energivurderingssystemer av Margareth Øverland ved IHA på oppdrag fra Landbrukstilsynet. Det nederlandske systemet ble den gangen anbefalt, men næringa sjøl, det vil si en samlet fôrbransje og Norsvin, ønsket å benytte det daværende danske systemet som også var vurdert som et aktuelt system for oss. Målet var å videreutvikle dette i tråd med danskene. De oppgraderte sitt system i 2004, men dette ble ikke gjort i Norge.

• Samtidig med innføringen av det nye energisystemet for ti år siden ble det utviklet nye fôrnormer både for energi og protein/aminosyrer tilpasset ulike rasekrysninger i Norge. De nye normene ga økonomiske innsparinger for svineprodusentene.

• Tradisjonelt i Europa har energivurderingen av fôret vært basert på bruttoenergi, fordøyelig energi, omsettelig energi og nettoenergi.

• Det er i dag i bruk en rekke forskjellige energivurderingssystemer i Europa, fra enkle systemer basert på fordøyelig energi til svært avanserte nettoenergi-systemer, og systemer som bygger på fysiologisk tilgjengelig energi, såkalte ATP-system.

• Sveits, Storbritannia og Italia bruker systemer basert på fordøyelig energi. Storbritannia bruker også netto energivurderinger.

• Tyskland, Østerrike og Sverige bruker systemer basert på omsettelig energi. Tyskland har også et nettoenergisystem.

• Frankrike, Nederland, Storbritannia og Finland bruker systemer basert på netto energi.

• Det nye danske systemet kan også defineres som et netto energisystem.

• På forskerhold er det bred enighet om at et netto energisystem gir bedre angivelse av grisens energibehov, samt av fôrverdien til fôrmidler, sammenliknet med systemer basert på fordøyelig eller omsettelig energi.

• Det koster penger å bruke det nederlandske systemet, mens hele grunnlaget for det danske er lagt ut til fri avbenyttelse på hjemmesidene til Dansk Svineproduksjon.

• Arbeidet med å få til en nordisk løsning fortsetter, men et felles nordisk system er ikke nært forestående. Prosjektet heter «Feed Evaluation System for pigs – Towards a common Nordic System».