Publisert: 27.02.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Viser slaktinga også

Det er flere skoler i landet som setter gris på timeplanen slik verdalingene gjør. Men det er neppe mange som viser avlivinga også.


Viser slaktinga også

Det er flere skoler i landet som setter gris på timeplanen slik verdalingene gjør. Men det er neppe mange som viser avlivinga også.

Det har de likevel holdt på med i lang tid på Nes i Hedmark. – Hvert tredje år gjennomfører vi avliving, stikking, skolding og oppdeling for ungdomsskoleelevene på Nes. Det er 15 år siden vi startet med dette, og tilbakemeldingene har vært veldig positive, sier Asbjørn Feiring, en av svinebøndene i gamle Nes kommune som er med på å holde tradisjonen ved like. Det hele er et samarbeidsprosjekt mellom det lokale bondelaget, svineavlslaget og Nes ungdomsskole. Mattilsynet er også involvert, og en veterinær er alltid til stede for å forklare viktige prosesser som skjer.

Starter i barneskolen

Allerede i barneskolen starter bondelaget med å lage en landbruksutstilling for elevene. Her møter de levende dyr av forskjellige slag, maskiner og annet utstyr som kan være spennende. Når de kommer over i ungdomsskolen får de invitasjon hjem med spørsmål om de vil være med på avliving, skolding og oppdeling av gris. Hittil er det ingen elever som har reservert seg mot det, men i vinter var det et par lærere som snudde seg vekk under avlivinga. Veterinæren forklarer elevene hva som skjer under avlivinga, som gjøres med boltepistol. Så stikkes grisen, og legges på slaktekrakken for skolding. Deretter fjernes innvoller og åndredrettsorganer, og veterinæren viser vitale deler og forklarer viktige funksjoner. Etterpå stykkes grisen opp av en kjøttskjærer fra Storhamar videregående skole. Under vinterens avliving var om lag 180 elever til stede, så det er vel ikke alle som ser alle detaljene like godt.

Ukjent for de fleste

– Sjøl om det er omtrent tredve svineprodusenter i gamle Nes, så tror jeg at et stort flertall av elevene ikke har kjennskap til hva som foregår i grisehuset eller slakteriet. Jeg synes det er viktig at elevene forstår at maten ikke kommer fra disken på Kiwi. Vi er opptatt av at dette skal gjøres med respekt for elevene, i forståelse med Mattilsynet, og i tråd med reglene. Det betyr blant annet at elevene ikke kan bruke denne konkrete grisen i sitt videre skolekjøkkenarbeid. For dette blir definert som hjemmeslakting. Men vi har løst dette ved at jeg har tatt med grisen hjem, og så har skolen fått et griseslakt fra meg i retur som de kan bruke. Nortura sponser dette, og det setter vi stor pris på. Tilbakemeldingene gjennom de åra vi har holdt på har vært positive, sier Asbjørn Feiring.