Publisert: 08.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Vinnere på Mære også i 2006

Også i år kom beste Husdyrtreff-oppgave på gris fra Mære Landbruksskole. Dette er fjerde året på rad, noe som vitner om et svært godt svinemiljø på skolen, gode lærere, men også ivrige elever.


Vinnere på Mære også i 2006

Også i år kom beste Husdyrtreff-oppgave på gris fra Mære Landbruksskole. Dette er fjerde året på rad, noe som vitner om et svært godt svinemiljø på skolen, gode lærere, men også ivrige elever.

 

Husdyrtreff er en landsomfattende konkurranse for elever i VK2 på landbruksskolene, arrangert av Geno, Tine, Norsk Kjøtt og Norsvin. Oppgava er tverrfaglig, og formålet er at de skal bruke det de har lært i flere fag og anvende det i en beskrivelse av en praktisk situasjon.

Oppgava er tredelt. I del 1 får de en beskrivelse av en gård; produksjonsrapport og informasjon om arbeidsrutiner og forhold i besetningen. I besvarelsen av denne oppgava skal de kommentere hva som er bra i besetningen, og komme med begrunnede forslag til forbedringer. Del 2 er ei økonomioppgave, hvor elevene skal regne ut hvor mye bedre økonomi besetningen ville få dersom produksjonsresultatene ble hevet opp til et visst nivå. I del 3 skal elevene vurdere fordeler og ulemper ved samvirke, samt vurdere betydningen av Norsk Kjøtts rolle som markedsregulator.

 

ÅRETS VINNEROPPGAVE

Årets vinneroppgave er levert av Lisa Brøndbo, Hilde Myhre, Mette Ringstad og Håvard Tessem Jystad. I besvarelsen viser elevene at de har svært god kunnskap om praktisk svineproduksjon.

Gruppa leverte en svært overbevisende besvarelse. I tillegg til at den viser gode kunnskaper både om puljedrift, fôring, reproduksjon og arealkrav/innredning av grisehus, viste den god økonomisk forståelse. Ut over dette teller det svært positivt at gruppa har gitt en meget fyldig besvarelse, hvor alle foreslåtte tiltak er grundig begrunnet. Disse elevene kan mye om gris!

Gruppa er også klar på at et sterkt samvirke er viktig for svineprodusentene framover, og særlig i en situasjon med overproduksjon vurderer de det som vesentlig med en effektiv produksjonsregulering.

 

GODT GRISEMILJØ PÅ MÆRE

Det er fjerde året på rad at vinneroppgava på gris kommer fra Mære. De seinere årene har dessverre antallet innsendte oppgaver på gris gått stadig nedover, men fra Mære har det hele tiden kommet oppgaver på et svært høyt nivå. Dette vitner om et godt miljø og interesserte og ambisiøse elever. I tillegg er det klart at dette ikke ville vært mulig uten interesserte lærere med mye fagkunnskap.