Publisert: 24.09.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Vilkårene for vaksinekastrering:

Her er slakteribransjens vilkår for vaksinekastrering (immunkastrering):


Vilkårene for vaksinekastrering:

Her er slakteribransjens vilkår for vaksinekastrering (immunkastrering):

// I slaktegrisbesetninger skal begge vaksinasjoner skje i denne.

// Vaksinasjonen utføres av veterinær.

// Første vaksinasjon minimum 28 dager før andre vaksinasjon.

// Andre vaksinasjon 21 – 70 dager før slakting.

// Egenkontroll 14 dager etter andre vaksinasjon – sjekke at pung og testikler er under tilbakedanning (ny vaksinasjon hvis uforandret pung og testikler). Slakting tidligst 21 dager etter en evt 3. vaksinering.

// Vaksinasjonsattest fylles ut av veterinær for hver gruppe/pulje som vaksineres og for begge vaksinasjoner.

// Kopi av vaksinasjonsattest, med konkretisering av antall fra den aktuelle puljen i den aktuelle leveransen, og attestasjon fra eier skal følge alle leveranser til slakteri.

// Alle vaksinerte griser skal ha et ekstra symbol på linje 2 på tatoveringsklubbemerke som viser at de er vaksinerte (symbolbruk avgjøres av det enkelte slakteri).

// Levering uten avtale eller uten attest, medfører at alle hanngriser i leveransen klassifiseres og avregnes som råne. Avvik mellom antall vaksinerte griser oppgitt levert på attesten og antall faktisk levert i leveransen medfører et gebyr på 1200 kr per avvikende gris begge veier.

// Vaksinasjon utenfor angitte frister medfører at alle aktuelle hanngriser klassifiseres og avregnes som råne.

// Ved levering av griser kastrert ved vaksinasjon tas det stikkprøver av minimum 1% av de vaksinerte grisene. Spekkprøven analyseres for androstenon, funn over grenseverdi 1 μg/g medfører et gebyr på 10 000 kr og at den aktuelle grisen avregnes som råne.

// For å finansiere kontrollordningen avregnes vaksinerte hanngriser 0,30 kr/kg lavere en ordinær avregningspris på slakteriet.

// Ved manglende oppfølging fra produsentens side av de forpliktelsene som følger av denne avtalen kan varemottaker si opp avtalen.

En fullstendig versjon av regelverket om klassifisering av immunkastrert gris finnes på animalia.no, klassifiseringsdokument 302P Immunkastrerte griser, VAK- griser