Publisert: 16.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Vil teste norm- og appetittfôring

Jon Petter Helgestad har et nytt og et gammelt slaktegrishus. Det er tørrfôring og like mange dyr i begge to. Men fôringa i det nye og det gamle huset er ganske forskjellig.


Vil teste norm- og appetittfôring

Jon Petter Helgestad har et nytt og et gammelt slaktegrishus. Det er tørrfôring og like mange dyr i begge to. Men fôringa i det nye og det gamle huset er ganske forskjellig.

 

Nå vil Helgestad finne ut hvor stor forskjell det er på resultatene i de to husene han har. I det gamle grisehuset er det sakteutfôring norm/fasefôring. I det nye er det appetittfôring fra tørrfôringsautomater.

Han har kopiert bilag til alle innsett i rom og avdelinger. Målet er å systematisere og registrere informasjonen, for å se om det er stor forskjell på grisenes utvikling med to forskjellige fôringsregimer. For øvrig er det ganske like forhold i husene, med stor takhøyde og gode luftforhold i både det gamle og det nye huset.

Helgestad er, sammen med en håndfull andre slaktegrisprodusenter i Vestfold, med i en erfaring som ønsker å komme et skritt videre når det gjelder registrering av fôrforbruk, tilvekst og produksjonsøkonomisk utvikling.

– Ja, det skal bli spennende å se. Jeg er veldig opptatt av å se om det er stor forskjell på utviklingen i de to husa. Vi setter inn 300 griser i hvert av husene, til sammen 600 i innsettet, sier Jon Petter Helgestad.

 

DET GAMLE HUSET

Faren hans bygde det gamle slaktegrishuset i 67/68. Her er det to avdelinger, med litt større binger i den ene avdelingen enn i den andre. Tanken var å flytte grisene over fra den ene til den andre avdelingen etter hvert som de ble litt større, men i praksis har dette vist seg for arbeidskrevende og tungvint. De fungerer derfor som to like avdelinger i samme hus, bare med den forskjellen at det er seks griser i de minste bingene og 10 griser i de største.

Sakteutfôringsskruen går tvers gjennom veggen i de to avdelingene, slik at det i praksis fôres fra to langtroer i gamlehuset. Systemet er gammelt, men fungerer greit og stort sett uten tekniske problemer.

Det er høyt under taket også i det gamle slaktegrishuset. Luftkvaliteten er god.

– Her har vi altså sakteutfôring (Dalby Stallmiljø) norm/fase. Vi starter med Edel Start fram til grisene er 50–60 kilo, og så går vi over til Edel Norm i siste fasen, sier Helgestad.

 

DET NYE HUSET

Det nye slaktegrishuset sto ferdig i fjor sommer, og det ble satt inn gris første gang 30. juni 2004. Produksjonen her har med andre ord pågått i drøyt et år. Nyhuset ligger i forlengelsen av det gamle, men med servicerom i mellom. Også her er det luftig og god takhøyde. Bingene ligger mot hverandre, med gangvegger langs ytterveggene og støpejernsrister og gjødselareal under mønet. Her er det tørrfôringsautomater (Durofarm) og appetittfôring.

Grisene får Edel Norm til de er 50–60 kilo store, og så får de Edel Appetitt fram til slakting. Det gir vanligvis bra kjøttprosent.

– Vi hadde ett innsett hvor vi kjørte Edel Norm hele veien igjennom. Da gikk kjøttprosenten mye ned. Tilveksten var kanskje litt bedre, men det har jeg ikke tall på. Med litt hjelp fra slakteriet og erfa-gruppa håper jeg vi kan få fram litt mer konkrete tall for hvordan driftsøkonomien egentlig er under forskjellige fôringsregimer, sier Jon Petter Helgestad.