Publisert: 11.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Vil samlokalisere NVH og UMB

Ingen tvil om Landbruks- og matdepartementets mål; samlokalisering av det veterinærfaglige miljøet ved Norges veterinærhøgskole på Adamstua i Oslo og UMB på Ås.


Vil samlokalisere NVH og UMB

Ingen tvil om Landbruks- og matdepartementets mål; samlokalisering av det veterinærfaglige miljøet ved Norges veterinærhøgskole på Adamstua i Oslo og UMB på Ås.

 

Den framtidige organiseringen og lokaliseringen av Norges veterinærhøgskole (NVH) og Veterinærinstituttet (VI) har lenge vært et omdiskutert tema. Mange i veterinærmiljøene på Adamstua i Oslo ønsker ikke en flytting til Ås. Men det er åpenbart ikke regjeringens representanter i Landbruksog matdepartementet enige i. I åpningsforedraget på Husdyrforsøksmøtet sa statssekretær Ola Heggem dette;

– Saken behandles i regjeringen, og jeg skal ikke si noe om den prosessen. Men vårt syn er at de ulike fagmiljøene i økende grad må sees i sammenheng, ikke minst i forhold til komplekse forhold som sporing, logistikk, sykdommer og zoonoser. På disse områdene er sammenhengene i hele verdikjeden fra jord via dyr og planter til forbruker sentrale. Samlokalisering i Ås legger til rette for tverrfaglig og multidisiplinær forskning og undervisning på en rekke av disse områdene. Vårt departement tror derfor på tanken om å bringe fagmiljøene på Adamstua og Ås tettere fysisk sammen, sa statssekretæren.