Publisert: 19.01.2015 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Vil redusere MRSA-belastningen

Landbruks- og matministeren vil styrke overvåkningen og forskningen rundt bruk av antibiotika i husdyrholdet.


Vil redusere MRSA-belastningen

Landbruks- og matministeren vil styrke overvåkningen og forskningen rundt bruk av antibiotika i husdyrholdet.

Dette går fram av et svar statsråden ga til stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) i Stortingets spørretime. Andersen tok utgangspunkt i kylllingprodusentenes bruk av nasarin i fôret.

Sylvi Listhaug ønsker mer kunnskap om reservoarer og konsekvenser av ulike typer antibiotikaresistens. Norge deltar blant annet i forskningsprogrammet om antibiotikaresistens i regi av EU. Om svineproduksjonen sa hun blant annet dette;

«Videre har jeg gitt min tilslutning til en svært ambisiøs strategi fra Mattilsynet for å forsøke å hindre at den antibiotikaresistente bakterien LA-MRSA får fotfeste i norsk svinehold. I budsjettproposisjonen for 2015 er det foreslått en ny kompensasjonsordning for å redusere den økonomiske belastningen for eiere av svinebesetninger som får påvist denne bakterien. Dette vil også bidra positivt til smittevern i bred forstand», sa statsråden blant annet.

Hun varslet også at hun i dialogen med Mattilsynet ønsker forbedringer i registreringen av bruk av legemidler til dyr.