Publisert: 13.04.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Vil organisere Norsvin som AS

Norsvin forbereder å flytte alle sine viktigste forretningsområder over i et aksjeselskap i 2013. Omorganiseringen er en konsekvens av behovet for å styrke kapitaltilgangen i den internasjonale satsinga.


Vil organisere Norsvin som AS

Norsvin forbereder å flytte alle sine viktigste forretningsområder over i et aksjeselskap i 2013. Omorganiseringen er en konsekvens av behovet for å styrke kapitaltilgangen i den internasjonale satsinga.

Utredningen av overgangen til et aksjeselskap ble enstemmig vedtatt av Norsvins årsmøte på Hamar den 20. mars. I dag er som kjent morselskapet i Norsvinkonsernet organisert som et samvirkeselskap (SA). Datterselskapet Norsvin International har lenge vært organisert som et aksjeselskap. Årsmøtevedtaket lyder som følger; «Årsmøtet ber Norsvin utrede etablering av Norsvin AS, der forretningsområdene forskning og utvikling, salg og markedsføring av genetikk (avl, svinefag og semin) inngår. Etableringen skal være med på å skaffe tilstrekkelig kapital og fokus for ytterligere nasjonal og internasjonal satsing. En forutsetning for etableringen av Norsvin AS er at eierne av Norsvin SA sikres tilstrekkelig styring av selskapet. Utredningen skal presenteres for vedtak i Norsvin SAs årsmøte».

 

Frykter å miste kontrollen

Bakgrunnen for det som nå skjer er at dagens organisering ikke vil bidra til at Norsvin når sitt mål om være et av verdens ledende avlsselskaper på svinegenetikk i framtida. Etableringen av Norsvin Invest AS er første trinn i en større satsing som vil kreve ytterligere kapitalgang om få år. Det må gjøres store investeringer både hjemme og ute for å lykkes med de ambisiøse målene Norsvin setter seg. – I dag er det slik at vi kan tilby andre aksjer i Norsvin International AS. Men når vi henter inn kapital til dette selskapet går det ut over dagens eiere. Norsvin SA kan komme i en situasjon der morselskapet må selge seg ned til under 50 prosent eierandel i Norsvin International AS. Ved å omorganisere Norsvin kan vi ta med oss både verdier, rettigheter og fusjonere med NI AS og lage et Norsvin AS. Da blir det gamle Norsvin SA et forholdsvis tomt skall i forhold til hva det er i dag, sa Norsvins administrerende direktør Olav Eik-Nes til årsmøtet.

 

Tidsplanen

I dag har som kjent Norsvin med seg både Nortura og FK Agri som eiere i Norsvin International AS. Uten dette medeierskapet hadde selskapet aldri vært der det er i dag, sa Eik-Nes til årsmøtet. Første fase er i gang med etableringen av Norsvin Invest AS som gjennomføres i disse dager. Dette skal bringe 15 millioner inn i konsernet i perioden 2012 – 2015. Men framover i perioden 2014-2018 ser Norsvin for seg et ytterligere kapitalbehov i størrelsesorden 50 – 100 millioner kroner. Disse grepene vil kreve en annen organisering og eierstruktur enn det morselskapet har i dag.

 

Bred enighet

Temaet ble viet stor oppmerksomhet på Norsvins årsmøte, hvor også AquaGen og Genos internasjonale satsing ble ofret oppmerksomhet. I gruppearbeider jobbet Norsvins årsmøteutsendinger med problemstillingen om en omorganisering til et AS. Det ble listet opp en rekke fordeler og ulemper ved dette, men det var bred tilslutning til årsmøtevedtaket. En viktig forutsetning er naturligvis at dagens eiere fortsatt ønsker å ha ei avgjørende hånd på rattet når morgendagens veivalg skal tas.