Publisert: 21.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Vil ned på 2,6 fôrenheter per kilo tilvekst

Danskene setter seg nå som mål at gjennomsnittet i effektivitetskontrollen (P-kontrollen) skal ned på et fôrforbruk i slaktegrisproduksjonen på 2,6 fôrenheter per kilo tilvekst i 2015.


Vil ned på 2,6 fôrenheter per kilo tilvekst

Danskene setter seg nå som mål at gjennomsnittet i effektivitetskontrollen (P-kontrollen) skal ned på et fôrforbruk i slaktegrisproduksjonen på 2,6 fôrenheter per kilo tilvekst i 2015.

 

Dette sier Landsutvalgets direktør Orla Grøn Pedersen til Svin. I Danmark, som i Norge, så har ikke fôrforbruket per kilo tilvekst i sluttleddet av svineproduksjonen utviklet seg i samme takt som andre effektivitetsmål i svineproduksjonen.

I Danmark har allerede de flinkeste slaktegrisprodusentene et fôrforbruk på 2,6 Feg per kilo tilvekst, dødelighet på 1–2 prosent og 1000 gram i daglig tilvekst. Det er med andre ord mulig å greie målet med det genetiske materialet som står til disposisjon.

Men i praksis viser det seg å være langt vanskeligere. For nesten ti år siden, i 1997-98, var fôrforbruket per kilo slaktegris i den danske grisekontrollen 2,89 FEsv per kilo tilvekst. I 2004–05 lå fortsatt fôrforbruket på det samme, nærmere bestemt 2,88.

                                                     

HVA MED NORGE?

I 1994 viste InGris-resultatene et fôrforbruk per kilo tilvekst 2,57. Men det understrekes i årsmeldingen at talltallmaterialet er spinkelt, og at resultatet derfor ansees som usikkert.

Ti år senere, i 2004, var tallet 2,72. Dette er samme resultat som i 2001, og faktisk dårligere enn i 2000.

Så selv om vi ligger bedre an enn våre kolleger i sør, så er det atskillig å hente på slaktegrissiden også i Norge. Utviklingen har ikke gått den riktige veien. Til sammenlikning viser de norske InGris-tallene at de 25 prosent beste slaktegrisprodusentene hadde 2,47 i Feg per kilo tilvekst. Rangert etter daglig tilvekst lå fôrforbruket hos de 25 prosent beste på 2,66. Så mulighetene er der. Det genetiske potensialet synes å være på plass.