Publisert: 03.05.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Vil kutte svinekjøttprisen kr 1,50 per kilo

Styret i Norsk Kjøtt vil øke storfekjøttprisen med 2 kroner kiloen og redusere svinekjøttprisen med kr 1,50 ved vårens jordbruksoppgjør.


Vil kutte svinekjøttprisen kr 1,50 per kilo

Styret i Norsk Kjøtt vil øke storfekjøttprisen med 2 kroner kiloen og redusere svinekjøttprisen med kr 1,50 ved vårens jordbruksoppgjør.

 

Det er en markedsmessig vurdering som ligger bak styrets standpunkt. Redusert svinekjøttpris er også i tråd med signaler som har kommet fra kjøttsamvirkets eget verdikjedeutvalg for gris i Bondebladet, selv om utvalget ikke antydet så sterk prisnedgang der.

– Det er viktig å understreke at det ligger en ren markedsmessig vurdering bak dette. Hensikten er å drive etterspørselen over fra storfekjøtt til gris. Det vil både kunne dempe interessen for import av storfekjøtt, samtidig som det vil kunne gjøre det lettere å selge svinekjøtt uten å lagre det. Men dette er ikke noe annet enn Norsk Kjøtts innspill til avtalepartene i jordbruksforhandlingene. Det er der de politiske totalvurderingene skal gjøres, og da kommer det naturligvis flere momenter inn i vurderingen. Vårt ansvar er å gi signaler ut fra en markedsmessig vurdering, sier Norsk Kjøtts Trygve Brandrud.

– Er det noen som tror at det noen gang vil være mulig å heve målprisen igjen til et høyere nivå på et senere tidspunkt?

– Det har jeg ingen mening om. Personlig har jeg vanskelig for å se at effektiviseringsframgangen i svinenæringa vil stoppe opp. Jeg tror kanskje heller ikke at folk i svinenæringa sjøl synes det er ønskelig. Men her vil det være delte syn hos produsentene. Det er jeg temmelig sikker på, sier han.