Publisert: 21.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Vil ikke reforhandle målprisene

Regjeringen vil ikke reforhandle eller unntaksbehandle forholdet mellom noteringspriser og avtalte målpriser i jordbruksavtalen som ble inngått i mai.


Vil ikke reforhandle målprisene

Regjeringen vil ikke reforhandle eller unntaksbehandle forholdet mellom noteringspriser og avtalte målpriser i jordbruksavtalen som ble inngått i mai.

 

Dette svarer landbruks- og matdepartementet i et brev til Norges Bondelag. Jordbruksavtalene inngås som kjent for et år om gangen. Departementet ser at det foreligger avvik i forhold til prognosene på flere områder, men peker på at dette kan slå begge veier både på kostnads- og inntektssiden. Avvikene kan også slå ut på langt flere områder, mener departementet, enn de forhold som Norges Bondelag har tatt opp i sitt brev.

«Spørsmålet omkring underdekning av norskprodusert storfe- og sauekjøtt var kjent også under forhandlingene, selv om mer oppdaterte prognoser pr dato antyder større underdekning på dette området. Kunnskapen forhandlerne hadde om markedssituasjonen for storfe- og sauekjøtt var en viktig årsak til at det grasbaserte husdyrholdet ble sterkt prioritert i avtalen. Det vises for øvrig til at avtalepartene har iverksatt tilpasninger i kvoteordningen for melk som har som siktemål å øke produksjonen», skriver departementet. Det mener altså at det er jordbruksforhandlingene våren 2008 som er riktige arena og tidspunkt for eventuelt å endre jordbruksavtalens bestemmelser.