Publisert: 18.12.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Vil ikke ofre grisen i gul boks

Nødvendige endringer som følge av manglende handlingsrom i gul boks må omfatte alle dyreslag og produksjoner, slik at ikke ett dyreslag ofres for å gi rom for prisøkninger til et annet, mener Nortura.


Vil ikke ofre grisen i gul boks

Nødvendige endringer som følge av manglende handlingsrom i gul boks må omfatte alle dyreslag og produksjoner, slik at ikke ett dyreslag ofres for å gi rom for prisøkninger til et annet, mener Nortura.

 

– Behovet for økte priser utfordrer AMS-begrensningene (gul boks) i gjeldende WTO-avtale. Det er vår vurdering at en løsning må søkes gjennom en endring av markedsordningene i landbruket, mener Nortura. Organisasjonen har jobbet med disse spørsmålene i lang tid.

Den foreslo i sin uttalelse til årets jordbruksforhandlinger at nødvendige endringer gjennomføres som en samlet pakke som omfatter alle dyreslag og produksjoner, slik at ett dyreslag eller én produksjon ikke ofres for å gi AMS-rom for et annet. Endringene kan gjennomføres fra 1. jan 2009, og Nortura foreslår at avtalepartene utformer detaljene i de nye markedsordningene. Med endringer i markedsordningene kan de foreslåtte prisøkningene fra 1. juli 2008 gjennomføres.