Publisert: 20.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Vil ha tøffere norsk satsing


Vil ha tøffere norsk satsing

 

– Norsk matvareindustri lar altfor mange tog gå, mener konsernsjef Sverre Leiro i NorgesGruppen ASA. Han mener at produkter som kunne vært lokomotiver for norsk eksport har blitt forflatet og alminneliggjort på veien fra lokalt håndverk til nasjonal masseproduksjon.

– Industrien må bli flinkere til å framheve det norske. Aller best er det om den kan framheve regionen eller området som er best egnet til å framstille basisråvaren. Forbrukerne er opptatt av hvor råvarene kommer fra. Derfor må industrien kommunisere mye bedre med forbrukerne om dette, sier altså mannen til Matmerks blad. Og Leiro bør vite hva han snakker om, etter om lag 20 års fartstid fra ledende posisjoner i Stabburet, Nora, Orkla, Hakon-gruppen og nå altså NorgesGruppen.