Publisert: 08.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Vil ha prisnedskriving


Vil ha prisnedskriving

 

Hos Mørk Engebretsen Invest i Skiptvet i Østfold (se Svin 5/05) finnes landets største anlegg for produksjon av eget svinefôr. Etter omtalen i Svin i fjor kjøper de ikke lenger korn med prisnedskriving gjennom Unikorn. Nå vil de i stedet få prisnedskrivingen direkte fra Staten selv. I fjor søkte de derfor Statens Landbruksforvaltning (SLF) om å få prisnedskriving på kornet de bruker. Svaret fra SLF var nei. Mørk Engebretsen har klagd på vedtaket, og mener at bedriften har kommersiell kraftfôrproduksjon. I sitt brev skriver de blant annet at egen fôrproduksjon er 2000 tonn, og planen er å motta 10 000 tonn korn. De kan allerede dokumentere at de vil få kunder.

SLF skriver i sitt første avslag til Mørk Engebretsen at betingelsen for å motta prisnedskriving er at kraffôrproduksjon er kommersiell.

– Dette innebærer at en vesentlig del av kraftfôret selges til virksomheter der en ikke har eierinteresser eller driftsmessig samarbeid. Det må dokumenteres før en får prisnedskriving, forklarer seniorrådgiver Øyvind Breen i SLF. Men får en først prisnedskriving gjelder dette for alt korn en bruker.

Klagesaken om prisnedskriving behandles for øvrig nå parallelt med en eventuell klagesak på boten Mørk Engebretsen har fått for brudd på konsesjonsbestemmelsene. Men det trenger ikke være noen sammenheng mellom vedtak i disse sakene, fordi det er ulikt regelverk som ligger til grunn. Et mulig utfall av det hele kan derfor faktisk være at Mørk Engebretsen på den ene siden må betale millionbot for brudd på konsesjonsbestemmelser. På den andre siden kan de få prisnedskriving til egen kraftfôrproduksjon. I løpet av noen år blir også det millionbeløp.