Publisert: 29.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Vil ha kompetansesenter for svin


Vil ha kompetansesenter for svin

 

Svineprodusentene i Trøndelag har bestemt seg for å bli best i landet, og de krever nå at det skal bygges et grisefjøs ved Mære landbruksskole. Det nye kompetansesentret skal sikre rekrutteringen til grisenæringa. Lederen i Norsvin Trøndelag, Karl Fredrik Okkenhaug, har blant annet møtt fylkestinget i Nord-Trøndelag for å vinne gehør for behovet for sterkere satsing på kompetanse og rekruttering.

– Til tross for at vi på mange måter har bedre forutsetninger, så er vi blitt akterutseilt i forhold til svineoppdretterne i Rogaland. Regionen vår har fått en mindre andel av den nasjonale produksjonen de siste åra, sier Okkenhaug til Adresseavisa. Den trenden ønsker han nå hjelp til å snu.

– Målet er å bli best i landet innen 2010, sier Okkenhaug.