Publisert: 26.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Vil ha flere griseoppgaver til Husdyrtreff

De seinere årene har oppslutningen om Husdyrtreff gått ned, og særlig er nedgangen markant på gris.


Vil ha flere griseoppgaver til Husdyrtreff

De seinere årene har oppslutningen om Husdyrtreff gått ned, og særlig er nedgangen markant på gris.

 

Norsvin ønsker større deltakelse, og vil derfor oppfordre lærere på landbruksskolene til å benytte seg av opplegget og stimulere elevene til å spre seg på alle dyreslagene. Norsvin har særlige forhåpninger til at skoler med eget grisehus sender inn oppgaver på gris.

Frist for påmelding er i år satt til 27/10, og påmeldingene skal gå til Odd Rise i Geno. Vi ser fram til en ny sesong med Husdyrtreff, og ønsker alle griseinteresserte spesielt velkommen til å delta. Kanskje sprenges Mæres fire år gamle vinnertradisjoner i år nettopp av din skole?

Husdyrtreff er en landsomfattende konkurranse mellom elever på VK2 på landbruksskolene. Elevene får en beskrivelse av en gård med enten mjølk-, sau- eller svineproduksjon, og skal finne positive og negative sider ved drifta, gjøre enkle økonomiske beregninger, samt vurdere samvirke opp mot private aktører innenfor meieri- eller slakterisektoren.

Basert på påmeldinger fra den enkelte skole sendes det ut oppgaver seint på høsten, og elevene jobber i grupper utover vinteren. Svarene på oppgavene sendes inn til Husdyrtreff i slutten av april, og basert på disse kåres det en vinner på hvert dyreslag, samt en skolevinner på hver skole.