Publisert: 27.12.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Vil fjerne målprisen på svin

Kjøtt- og Fjørfebransjens Landsforbund (KLF) vil fjerne målprisen på svinekjøtt. Det vil føre til at bøndene kan ta ut høyere priser i markedet, noe som i seg selv ikke er en ubetinget fordel for kjøttindustrien.


Vil fjerne målprisen på svin

Kjøtt- og Fjørfebransjens Landsforbund (KLF) vil fjerne målprisen på svinekjøtt. Det vil føre til at bøndene kan ta ut høyere priser i markedet, noe som i seg selv ikke er en ubetinget fordel for kjøttindustrien.

 

– Men, siden det er viktig å sikre bøndene en positiv inntektsutvikling, vil vi likevel gå for dette. Det skriver administrerende direktør Dag Henning Reksnes i KLFs innspill til partene i vårens jordbruksforhandlinger. KLF viser til at det er begrensete muligheter til prisøkning som følge av WTOavtalen.

«Målprissystemet og markedsreguleringen for fjørfe ble med stort hell fjernet fra og med 1. januar 2007. Erfaringene fra dette bør være relevante i årets forhandlinger i forhold til å vurdere fjerning av målpris på svin», heter det i innspillet.

KLF advarer likevel mot å utvide gapet mellom norsk prisnivå og prisnivået i Sverige/Danmark. Selv om prisnivået på matvarer internasjonalt går opp, vil det etter KLFs mening være svært kortsiktig strategi å heve norske priser tilsvarende. Norge må nå bruke denne anledningen til å minske gapet mellom pris i våre mest sannsynlige konkurrentland (Danmark, Tyskland og Sverige) og på hjemmemarkedet. I et lengre perspektiv vil både bøndene og industrien tjene på dette, mener KLF. Forbundet mener at fjerning av målpris for svin selvsagt vil ha den effekten at svingningene i prisen vil bli større både for bonden og industrien.

– Det er svært positivt at Nortura åpner opp for en nødvendig debatt om målpris og markedsregulering. Dagens system er ikke bærekraftig, spesielt ikke for norske bønder, mener Reksnes.

KLF vil også revidere tilskuddssystemet slik at det ikke har negativ struktureffekt. Forbundet frykter at heltids- og profesjonelle bønder vil forsvinne dersom det ikke gjøres noe med virkemiddelbruken.

«Det er helt nødvendig å fjerne deler av den negative strukturinnretningen i dagens virkemiddelapparat, slik at større produsenter ikke straffes ved avkortinger i støtten», skriver KLF.