Publisert: 11.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Vil doble griseslaktinga i Trøndelag

– Kjøttindustrien satser hundrevis av millioner i tro på trønderbøndene. Vi håper svineprodusentene svarer med å satse. Trønderjordbruket har alle forutsetninger for å lykkes, mener Ståle Gausen.


Vil doble griseslaktinga i Trøndelag

– Kjøttindustrien satser hundrevis av millioner i tro på trønderbøndene. Vi håper svineprodusentene svarer med å satse. Trønderjordbruket har alle forutsetninger for å lykkes, mener Ståle Gausen.

 

Han er en mann med mange hatter om dagen. Vi treffer ham på Grilstad Fabrikker utenfor Trondheim, innimellom møter med ansatte ved fabrikken, driftsansvar for Stjernekylling på Åsen og Midt-Norge Slakteri, og ikke minst byggemøter i forbindelse med det nye storslakteriet i Malvik. Det er Gausen som er prosjektleder for satsingen, og det er også han som tiltrer som administrerende når slakteriet er driftsklart, sommeren 2009. Sprengning, masseforflytning og planering er i full sving på det vel 60 dekar store området som ligger nær E6 utenfor Hommelvik.

 

Fem selskaper går sammen

– Vi må nok kjøre delvis to skift for å klare dette. Her skal det slaktes og skjæres storfe og gris, så det blir mye ferskvarer fra anlegget, men også foredling, bearbeiding og pakking. Produksjonen av sau og lam skal videreføres på Oppdal, sier Gausen.

Det er mange bedrifter som nå går inn i Spis Midt-Norge AS sitt nye storanlegg. Midt-Norge Slakteris avdelinger i Verdal og Levanger, Trondheim Slaktehus og Slakthuset Eidsmo Dullum legges ned og går inn det nye. Spis Grilstad AS blir hovedaksjonær i slakteriet, og konsernsjef Leiv Stråtveit er styreleder i slakteriselskapet.

 

Grilstad som varemerke

– Jeg ser at dere har fått nytt reklamemateriell og ny logo. Er det Grilstad som blir varemerket på de nye produktene?

– Det er riktig. Planen er å bruke Grilstad på alle foredla varer, også på kyllingproduktene fra Åsen.

– Dere slakter et sted mellom 50 000 og 55 000 griser i dag. Det nye slakteriet får vesentlig større kapasitet?

– Ja, vi håper å komme opp i et volum på 100 000 slaktegriser i løpet av ganske rask tid.

– Og hvordan skal det skje? Blir det skikkelig konkurranse og priskrig mellom slakteriene i Trøndelag nå?

– Det har vært konkurranse i Trøndelag hele tida, men den har foregått i ryddige former. Pris og service vil fortsatt være viktig i konkurransen om produsentene. Vi vil ha underdekning en tid framover, så vi må ta grep her. Målet er å få etablert to purkeringer om ikke altfor lenge, en i Sør-Trøndelag og en i Nord- Trøndelag. Om en del år legger jeg ikke skjul på at vi ønsker å slakte mer enn 100 000 griser også. Vi ser at det rører seg i trønderjordbruket nå, og det er bra. Nå er det viktig at svineprodusentene ser markedsåpningen. Industrien investerer og satser tungt. Det viser at vi har tillit til trønderjordbruket. Vi håper svineprodusentene griper sjansen, sier Ståle Gausen.