Publisert: 23.02.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Vil begrense dansk eksport av levende svin

 


Vil begrense dansk eksport av levende svin

 

Den danske matvareministeren skal redegjøre for hvordan hun vil stoppe den danske eksporten av levende griser. Folketingets matvareutvalg har innkalt matvareminister Eva Kier Hansen (V) til samråd om den store økningen i dansk eksport av levende griser. 

 

 Utvalget vil vite hvordan denne eksporten kan stoppes, en eksport som etter utvalgets mening skader bådle miljøet, dyrevelferden og sysselsettingen i Danmark.