Publisert: 07.06.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Viktig innspill til avlsarbeidet

Innspillene fra undersøkelsen er viktige for retning og fokus i Norsvin og avlsbesetningenes avlsarbeid. Resultatet vil påvirke avlsarbeidet med landsvin og yorkshire, fundamentet i hybridpurka.

 


Viktig innspill til avlsarbeidet

Innspillene fra undersøkelsen er viktige for retning og fokus i Norsvin og avlsbesetningenes avlsarbeid. Resultatet vil påvirke avlsarbeidet med landsvin og yorkshire, fundamentet i hybridpurka.

 

Gode og dårlige tilbakemeldinger på produktet er essensielt for å kunne bli bedre og levere bedre kvalitet. Denne spørreundersøkelsen gir oss en mulighet til det, og for å øke svarmengden gjennomfører vi nå den samme undersøkelsen med kundene våre i Sverige og Finland. I dag utgjør Sverige og Finland Norsvins utvidete hjemmemarked, og Norsvin har de samme produktene der som i Norge. Målet i dette utvidete hjemmemarkedet er å sørge for så fornøyde kunder at det ikke blir et påtrykk etter andre leverandører.

 

Kort vei fra forskning til praksis

 

Det som går igjen i denne undersøkelsen er utfordringer i forhold til eksteriør, og da spesielt bakbein, bogsår, lynne og fôropptak. For flere av disse egenskapene har Norsvin allerede i et par år samlet data i avlsbesetningene. Dette gjelder hold ved grising og avvenning, bogsår ved avvenning, og appetitt og fôropptak i dieperioden. I august i år vil avlsmålet for landsvin oppgraders, og deriblant kommer bogsår inn som nye egenskaper. Registreringene for fôropptak var ikke objektive nok til å få høy nok arvbarhet for inkludering, men fôropptak og holdtap er områder som Norsvin prioriterer i forskningen fremover.

 

Bedre bakbein

 

Et annet område som vi også internasjonalt har fått dårlige tilbakemeldinger på er svake bakbein. Spesielt hos rasktvoksende, godt muskelsatte livdyr blir stive/rette i kodene, dyrene blir understilte. I ekstreme tilfeller blir purka sittende for mye på baken og har vondt for å reise seg og bevege seg smidig. Her har Norsvin de siste årene, sammen med partnere og kunder i USA, rettet søkelyset bredt inn på bedre funksjonalitet. Mye er gjort og mye gjøres fortsatt. Norsvins seleksjonsgruppe har vært i USA og selektert dyr sammen med våre største kunder. Vektleggingen når det gjelder rette koder og understilthet er økt i avlsmålet. Seleksjon av råner til semin har større fokus på bakbein, rånene evalueres jevnlig mens de står i semin m.m. En ting som nå gjøres i fellesksap med Nordic Genetics (eieren av yorkshire), er å oppgradere måten avlsdyr testes på uten i foredlingsbesetningene både i Norge, Sverige og Finland. Nå skal alle ungpurker eksteriørbedømmes, og fokus rettes spesielt mot bein, bevegelser, over- og underlinjer. Det nye systemet testes ut nå i Litauen i juni, og skal etter planen implementeres utover høsten.

 

Rom for færre svakheter

 

Kort fortalt så er det mindre rom for svakheter i Norsvins materiale når vi skal slå igjennom under tøffere produksjonsforhold. Fokuset på robusthet internasjonalt er da heller ikke annerledes enn tilbakemeldingene fra Norge. Noe som den siste tiden har blitt tatt opp mot avlsbesetningene, er at også blant dem er mindre rom for svake ledd. Det å være avlsbesetning er ingen menneskerett, og kun ved å levere høy kvalitet over tid sikres retten til å kunne lage livdyr til en annen produsent. Det er eneste måten vi kan sikre fremtiden for vår avls- og helsepyramide på, en pyramide som har utviklet de elementene vi i dag er gode på i dag. Vi har mange veldig bra dyr, men også for stor variasjon i kvalitet. Norsvin jobber nå målretta mot bedre livdyr.