Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Vi vil ikke betale for økologisk kjøtt

Første halvår 2004 ble det produsert vel 36 tonn økologisk svinekjøtt. Bare 4,5 prosent av dette ble solgt som økologisk vare.


Vi vil ikke betale for økologisk kjøtt

Første halvår 2004 ble det produsert vel 36 tonn økologisk svinekjøtt. Bare 4,5 prosent av dette ble solgt som økologisk vare.

 

Dette går fram av en rapport fra Statens landbruksforvaltning over produksjon og omsetning av økologiske landbruksprodukter i første halvår 2004. Samme tendensen gjør seg også gjeldende når det gjelder salg av annet økologisk kjøtt. Tilførslene av økologisk slakt av storfe og sau har økt sterkt første halvår i år, men det blir ikke solgt videre som økologisk kjøtt.

Til sammen ble det faktisk levert 480 000 kilo økologisk slakt i Norge 1. halvår i år. Andelen av dette som ble solgt videre som økologisk kjøtt gikk imidlertid kraftig ned i forhold til tidligere, og var bare 13,5 prosent.

I rapporten skriver SLF at bransjen opplever det slik at markedet i liten grad er villig til å betale mer for økologisk kjøtt, slik at det er vanskelig å få ut en merpris for det. I særlig grad gjelder dette for sorteringer (karbonader, kjøttkaker), hvor forbrukerne er enda mindre villige til å betale en høyere pris. Konkurransen i markedet for sorteringer blir dermed ekstra hard, også tatt i betraktning at så mye som 60 prosent av det tilførte slaktet av storfe vanligvis benyttes til slike produkter.

 

 

Tilført anvendbar mengde økologisk slakt

1. halvår 2004

Andel av tilført økoslakt solgt som øko-vare

Storfe inkl. kalv

300 681 kg

15,1 %

Småfe

  42 994 kg

10,6 %

Svin

  36 382 kg

  4,5 %

Totalt

380 056 kg

13,5 %