Publisert: 23.02.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Vi må ha landbrukspolitiske løsninger

 


Vi må ha landbrukspolitiske løsninger

 

Noen i kraftfôrbransjen har følt seg tråkket på tærne i artiklene om svineprodusentenes økonomi i siste utgave av Svin. De føler at det framstilles som om kraftfôrbransjen og slakteriene stikker av med marginene, mens svineprodusenten sitter igjen med svarteper.

– Denne framstillingen er altfor enkel, og kan gi inntrykk av at det er slakteriene og fôrbransjen som må løse problemene med økonomien i svine- og fjørfeproduksjon. Vi kan skylde på hverandre, men det kommer ikke noe fruktbart ut av det. Det viktige nå er å få til landbrukspolitiske løsninger med lavere korn/kraftfôrpris uten at dette går ut over kornbonden, sier direktør Per Harald Vabø i Felleskjøpet Rogaland og Agder. Han håper dette kommer høyt på dagsorden i neste års jordbruksforhandlinger, og ber en hel næring stille seg bak. – I tillegg bør vi ha fokus på tollsatser når det gjelder proteinråvarer og hvordan disse påvirker kraftfôrprisene, sier Vabø.