Publisert: 15.03.2018 Oppdatert: 15.08.2018
Norsvins årsmøte 2018

Vi må gjenvinne tilliten

– Vi er nødt til å gjenvinne tilliten ved å sørge for at alle norske svineprodusenter steller godt med dyra sine. Vi som steller dyra må ha gode daglige rutiner.


Det sa Norsvins styreleder Geir Heggheim i sin tale til årsmøtet i organisasjonen sin. Svinenæringa har lagt lista veldig høyt når det gjelder nettopp å utvikle helse og dyrevelferd. Desto større blir fallhøyden når en opplever at ting ikke er på stell. Ved å stå sammen skal vi løse utfordringene, sa han.

– Trygg mat fri for medisinrester, mat fra dyr med verdens beste dyrehelse og i tillegg mat som produseres av bønder som er glad i dyr. Det er disse tre perspektivene vi legger til grunn når vi prater om bærekraftig husdyrhold, sa Heggheim.

Uakseptable funn
Han karakteriserte flere av funnene som er avdekket som fullstendig uakseptable, og de setter næringa i en svært alvorlig situasjon. Næringa er ikke mer robust enn den svakeste lenken i kjeden.

I et større bilde knyttet til dyrevelferd er Norsvins visjon om norsk svineproduksjon basert på SPF det aller viktigste tiltaket for å styrke dyrevelferden hos norsk gris både på kort og lang sikt. Klarer vi å gjøre hele landet fri for smittsom lunge- og brysthinnebetennelse (APP), er det noe som også virkelig vil bidra når det gjelder økt dyrevelferd. Det vil ta næringa ytterligere skritt for den enkelte produsent, men også for å utvikle ei næring som tar ansvar for redusert klimaavtrykk, bedre dyrevelferd og økt bærekraft.

Stor framgang
Noen opplever at den nye TN70-purka kan oppleves som urolige og mer krevende. 

– Vi tror dette er sammensatt. Sammenliknet med den tidligere LY-purka er den nye mer vital, får jevnere kull med mer livskraftige grisunger, har lavere spedgrisdødelighet og høyere melkeproduksjon. Resultatet er at TN70-purka produserer cirka to flere livskraftige avvente smågriser per årspurke enn den gamle hybridpurka. Men med sitt genetiske potensiale vil hun kreve et annet stell enn den gamle LY-purka, stell i form av nok og riktig fôring til riktig tid, sa Heggheim.

TN70-purka tar markedsandeler i svært mange land, og omtales som en av verdens beste hybridpurker.

En annen stor avlsnyhet i året som gikk var at den norske duroc’en for første gang ble tilgjengelig for alle svineprodusenter i Norge. Stort var det også for Norsvin å kunne ta i bruk den nye og framtidsrettete seminstasjonen Alfa. Dette er Norsvins største enkelt-investering noensinne, og peker mange tiår framover for norsk avls­arbeid på gris i Hamar. Kompetansen skal også heves når det gjelder å finne ut hva kraftfull ny genredigerings- og embryoteknologi kan bidra med innenfor etisk forsvarlige rammer framover. Her kan det ligge nye forretnings­områder.

Følger nye sprede­arealkrav
– Nye forslag fra myndighetene om krav til spredeareal kan gi kraftige skjerpelser. I husdyrtette områder kan dette få dramatiske konsekvenser, og Norsvin må følge med i debatten. Kompleksiteten knyttet til husdyrgjødsel og miljøhensyn bør sette ytterligere fart på forskning for funksjonelle og lønnsomme biogassanlegg i land­bruket, sa Heggheim.

Produksjonsregulering
Prognosene viser voksende overskudd av svinekjøtt, nærmere bestemt 2600 tonn for 2018. Ved vårens jordbruksforhandlinger er det derfor viktig for Norsvin at det legges til rette for verktøy hvor en kan bruke omsetningsavgiftsmidler til tiltak som kan regulere produksjonen.

– Slik situasjonen er nå er vi ikke tjent med høyere målpris. Vi er tjent med virkemidler til produksjonsregulering, stimulering av salget og unngå kostnadsvekst. For oss betyr det at prisstigning på korn må følges opp med tilsvarende heving av prisnedskrivinga på fôrkorn, sa Geir Heggheim.